Så får du ett levande miljöledningsystem

Även om du står i början på ledningssystemsresan eller har haft ett i flera år är det viktigt att hålla det levande. Här ger vi dig tipsen som får systemet att bli en del av det dagliga arbetet.

Så får du ett levande miljöledningsystem

1. Inte för ambitiöst. Tänk redan under uppbyggnadsfasen på att systemet inte får bli för krångligt. Det är lätt att vara riktigt ambitiös i starten vilket kan innebära en negativ spiral och systemet blir så stort att man helt enkelt inte mäktar med. Fundera istället på om processerna som sätts från början fungerar om tre år.

2. Städa systemet. Har man redan ett system som blivit passivt är det ett tecken på att det inte finns tillräckligt med drivkraft – gå då tillbaka till början och fundera över målen och hur systemet är uppbyggt. Rensa ut det som inte fungerar eller inte används.

 3. Knyt till affärerna. Systemet ska finnas med i allt man gör, alla beslut och integrerat i det dagliga arbetet. Att knyta systemet till affärsmöjligheterna gör att det blir tydligt. Att ha ett intranät som i helhet talar om hur man ska jobba i verksamheten, samt skicka ut interna nyhetsbrev om systemet, kan var bra.

4. Engagera genom kickoff. Budskapet från ledningen har såklart stor betydelse. Men alla medarbetare måste jobba åt samma håll. Skapa små inspirerande arbetsgrupper och spåna tips och idéer på saker som kan förbättras. Att använda miljösystemet som en ram för att öka sammanhållningen kan också fungera. Varför inte ha en kickoff som baseras på miljö?

 5. Använd målvakt. Tydligt ansvar är viktigt, vem som har det ansvaret är mindre viktigt. På mindre företag kan det vara en person som har det yttersta ansvaret, på större koncerner kan det vara en grupp med ambassadörer på alla nivåer. Huvudansvaret får dock inte ligga på en grupp då det är lätt att det faller mellan stolarna. Att ha en målvakt för varje enskilt mål kan vara ett sätt.

6. Rotera ansvar. Det kan vara bra att byta personer som jobbar i systemet internt. Detta eftersom det är lätt att bli hemmablind och för att olika personer ser olika saker. Även interna och externa revisioner kan och ska ge ny input.

 7. Avsätt tid. Att de ansvariga för systemet får ordentligt med tid avsatt för arbetet är viktigt både under uppbyggnadsfas och när det väl är på plats.

8. Kommunicera. Det är självklart viktigt att alla medarbetare känner till systemet eftersom det ska vara en del av deras dagliga arbete. Kommunikation är a och o. Det ska vara en självklarhet att nyanställda introduceras i företagets förhållningssätt till miljö och i miljöledningssystemet.

 9. Synliggör förbättringar. Att dessutom kommunicera och synliggöra miljöförbättringar är viktigt för att alla ska känna sig engagerade. Uppmärksamma om ni till exempel har sänkt elförbrukningen internt för att visa vad ni åstadkommit tillsammans. Att då och då ha kampanjer där man sätter mål som berör alla i verksamheten skapar också engagemang.

10. Lagom antal mål. Det är bra att ha både sätta kortsiktiga och långsiktiga mål för att hålla engagemanget uppe. Att plocka löst hängande frukter först ger en positiv kraft internt när det kommuniceras. Svårare mål måste man arbeta mer systematiskt och långsiktigt med. Samtidigt måste man komma ihåg att jobba med de mål som ger mest miljönytta. En kombination av miljö-, kostnads- och kommunikativ nytta måste vägas samman. Ha dock inte för många mål.

11. Övervaka och mät. Siffror är bra då det blir tydligt vilka förbättringar som gjorts och hur man ligger till mot sina mål. Alla mål går inte att fånga i just siffror, använd då någon annan indikator. Men mät inte bara, målen måste också övervakas eftersom ständiga förbättringar är grunden i ett miljöledningsystem.

12. Gör om gör rätt. Dra lärdom av både fel och brister och lyckade mål. Gå tillbaka till punkterna ovan om det är något som inte fungerar.

Fakta

Tips från:

Sara Ellström, projektledare för Sis Projekt Miljöledning och ansvarig för det egna miljöledningssystemet på Sis.

Richard Almgren, driver företaget Green Business och är medförfattare till boken Iso 14001 för små och medelstora företag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.