Så bra är svenska chefer på jämställdhet – enligt dem själva

Social hållbarhet Svenska chefer blir allt bättre på att ta ansvar för jämställdhet på arbetsplatsen – åtminstone om cheferna själva får ge sin syn på saken.

Så bra är svenska chefer på jämställdhet – enligt dem själva
Foto: Adobe Stock.

Sedan 2011 har Sveriges chefsorganisation Ledarna undersökt svenska chefers uppfattning kring jämställdhetsarbetet i den så kallade Jämställdhetsbarometern. I årets barometer, som besvarats av 1 480 svenska chefer, svarar sju av tio chefer att de arbetar för att främja jämställdhet på arbetsplatsen. 2011 var det knappt fyra av tio chefer som gav det svaret.

Vidare uppger 67 procent av cheferna att de tillämpar en jämställd rekrytering, vilket är en ökning jämfört med 2021 då motsvarande siffra var 64 procent. Även lönesättningen har enligt cheferna blivit mer jämställd. I år svarar 68 procent att lönesättningen på arbetsplatsen är jämställd. 2021 gav 65 procent av cheferna samma svar.

I barometern svarar även fler chefer än tidigare att de uppmanar sina anställda att ta ut sin föräldraledighet, en siffra som gått från 69 procent 2021 till 73 procent 2023.

– Det är glädjande att Sveriges chefer i så hög grad bidrar till ett mer jämställt samhälle. När kvinnor väljs bort är det ett stort slöseri med resurser. Varken näringsliv, offentlig eller idéburen sektor har råd att missa kompetensen hos drygt halva befolkningen, säger Andreas Miller förbundsordförande Ledarna i en kommentar.  

Fakta

Det visar undersökningen:

  • 73 procent upplever att kulturen är jämställd och inkluderande
  • 68 procent upplever att jämställd lönesättning tillämpas
  • 67 procent upplever att man har en jämställd rekrytering
  • 73 procent av cheferna ser jämställdhet som ett personligt ansvar som de arbetar med i vardagen
  • 80 procent av cheferna tillämpar kompetensbaserad rekrytering

Källa: Lederans Jämställdhetsbarometer 2023.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.