Så bra är kommunerna på tillgänglighet vid upphandling

Social hållbarhet Det finns betydande variationer i kraven på tillgänglighet vid offentliga upphandlingar mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter. Det visar en ny undersökning som involverar över 700 organisationer.

Så bra är kommunerna på tillgänglighet vid upphandling
Enkätsvaren visar också att uppföljningen av de krav som ställs kan bli bättre.

I Sverige har ungefär 20 procent av befolkningen någon form av funktionsnedsättning. Att ställa krav på tillgänglighet är därför viktigt i all upphandling. Det är också ett krav i lagen om offentlig upphandling att samtliga användares behov ska beaktas när det som anskaffas ska användas av fysiska personer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Men de statliga organisationernas krav på tillgänglighet vid upphandling varierar kraftigt. Detta framkommer genom den Nationella upphandlingsenkät som genomfördes av Upphandlingsmyndigheten i oktober 2022.

Regionerna är bäst på att ställa tillgänglighetskrav och närmare 9 av 10 regioner gör det i hög utsträckning. Enligt Upphandlingsmyndigheten kan detta bero på att vård och kollektivtrafik är områden där tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar är extra viktigt och att regionerna därför har god kunskap inom området.

Kraven är däremot mer blygsamma inom kommunerna.

– Att det bara är 6 av 10 kommuner som svarar att de i stor utsträckning ställer krav på tillgänglighet är för lite. Kommunerna har stor inverkan på människors livsvillkor och förutsättningar att vara delaktiga i samhället, säger Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten, i en kommentar.

Många organisationer uppger att de analyserar tillgänglighetsaspekter men det är långt ifrån alla. Att inte göra en analys innebär en risk för att de krav som ställs inte är relevanta och att behov missas.

– I ett tidigt skede av upphandlingsprocessen bör principen om universell utformning tillämpas. Det innebär att man tänker strategiskt för att säkerställa att miljöer, produkter och tjänster ska kunna användas av så många som möjligt och inte på förhand utesluter vissa användare, avslutar Ellionor Triay Strömvall.

Leverantörerna förväntar sig dessutom att vinnande kontrakt följs upp. I Upphandlingsmyndighetens näringslivsenkät från 2022 är det bara 2 av 10 leverantörer som uppger att det är tillräcklig uppföljning av vinnande kontrakt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.