Så bra är finanssektorn på taxonomirapportering

Hållbarhetsredovisning Finansinspektionen har granskat bankerna och försäkringsbolagens taxonomirapportering. Resultatet visar att rapporteringen får godkänt, men att den har förbättringspotential. Så här kan rapporteringen vässas.

Så bra är finanssektorn på taxonomirapportering
Foto: Adobe Stock.

Det har gått drygt ett år sedan EU-taxonomin började gälla. Syftet med förordningen är att göra det enklare för investerare att veta hur miljömässigt hållbar en investering är genom ökad jämförbarhet och transparens.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
 • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

För att se hur bra rapporteringen går har Finansinspektionen gjort en djupdykning i totalt sju banker och sex försäkringsbolags årsredovisningar.

Granskningen visar att bankerna och försäkringsbolagen uppfyller taxonomiförordningens krav. Däremot noterar Finansinspektionen att det är stor variation i den information som företagen rapporterar. Det handlar om skillnader i detaljnivå, omfattning samt var och hur informationen presenteras.

Enligt myndigheten försvårar den stora variationen möjligheten att jämföra företag mellan varandra.

I sin granskning ger Finansinspektionen också rekommendationer till hur företagen kan vässa till sin rapportering. Bland annat ger myndigheten rådet att redovisa jämförelser över tid, samt ge detaljerad bakgrundsinformation om datakällor.

Myndigheten uppmanar också företagen att ta del av de frågor och svar om regelverket som EU-kommissionen just nu håller på att ta fram. Dessa kommer enligt Finansinspektionen ge en tydligare vägledning.

Fakta

Så kan taxonomirapporteringen vässas

 • Använda relevanta delar av mallarna i den delegerade akten om
  upplysningar även för rapportering av taxonomiomfattning
 • Ange belopp som kompletterar andelen exponeringar som omfattas
 • Tydligt särskilja estimat som rapporteras frivilligt i avsaknaden av
  information från kunder från den information som måste rapporteras och att förklara detta
 • Ange grunden för frivillig rapportering och att se till att rapporteringen i
  övrigt är förenlig med rapporteringskraven enligt taxonomiförordningen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.