Så blir Norden koldioxidfritt

Kraftig utbyggnad av vindkraften, lagring av koldioxid och en genomgripande förändring av transportsektorn. Så kan Norden klara målen för utsläppsreduktion fram till år 2050.

En ny analys från Internationella energirådet IEA föreslår en rad scenarier som gör det möjligt för de nordiska länderna att nå de nationella klimatmålen. Analysen utgår från det globala åtagandet att begränsa den genomsnittliga temperaturhöjningen till två grader.

För att nå en totalt koldioxidfri energiproduktion måste vindkraften byggas ut och stå för en fjärdedel av elproduktionen i Norden fram till 2050. Vidare krävs det förbättringar i energieffektiviteten i byggnader, inom industrin och i transportbranschen. Den genomsnittliga energiförbrukningen per kvadratmeter i byggnader måste minska med 35 procent från nuvarande nivåer. Minskningarna inom industrin ska ske med hjälp av system för avskiljning och lagring av koldioxid. Till exempel måste hälften av alla cementfabriker och minst 30 procent av järn-, stål- och kemifabrikerna införa koldioxidlagring till 2050.

Den största utsläppsminskningen av alla måste ske inom transportsektorn, som måste ned till en åttondel av den nuvarande nivån. För att detta ska lyckas måste försäljningen av elfordon fördubblas varje år under nästa decennium så att den utgör 30 procent av totalförsäljningen 2030 och 90 procent 2050. Även biobränslen spelar en viktig roll och bör stå för häften av energianvändningen inom hela den nordiska transportsektorn 2050.

Rapporten Nordic Energy Technology Perspectives är den första regionala upplagan av IEA:s globala publikation Energy Technology Perspectives.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.