Så blir du framgångsrik på exportmarknaden

Exportrådet har tagit fram två rapporter där de listar de mest intressanta marknaderna för miljöteknikföretag inom vatten, avloppsrening och avfallshantering. Marknadsprioriteringen bygger på företagsenkäter, marknadsdata och expertintervjuer och går att ladda ned från exportrådets hemsida.

– De flesta företag i branschen är små och medelstora och har ofta inte möjlighet att satsa på flera marknader parallellt utan står och faller med att välja rätt. Marknadsprioriteringen har gjorts för att underlätta för dem, säger Cecilia Schartau, projektledare på Exportrådet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.