Här är Googles AI för att bekämpa klimatkrisen

Teknologi Google har utvecklat en rad AI-verktyg som ska hjälpa till att bekämpa klimatkrisen. Genom att använda sig av verktygen har Google själva lyckats med några av sina tuffaste hållbarhetsutmaningar.

Här är Googles AI för att  bekämpa klimatkrisen
Att räkna ut det mest miljövänliga transportalternativet är ett av de AI-verktyg som Google utvecklat. Foto: Adobe Stock.

AI-verktygen som Google har utvecklat spänner över en rad olika hållbarhetsområden. Det handlar bland annat om hur AI kan användas för att minska energianvändningen, övervaka skogsbränder och hitta de mest miljövänliga transportvägarna.

I sin senaste hållbarhetsrapport, publicerad i slutet av juli, framgår det att Google även själva använder sig av verktygen för att minska sitt klimatavtryck. Enligt Google har AI hjälpt företaget att klara några av deras ”tuffaste hållbarhetsutmaningar”, framförallt när det kommer till att minska energianvändningen.

”Vi tillämpar AI på problem som kan hjälpa människor att leva mer hållbart och anpassa sig till klimatförändringarna. Det är ett kraftfullt verktyg som vi använder i vår egen verksamhet” skriver företagets hållbarhetschefer Kate Brandt och Ben Gomes i ett blogginlägg om rapporten.

Samtidigt som AI kan vara en klimathjälte, är det också en miljöbov. AI kräver nämligen stora mängder energi till datacenter, samt stora mängder vatten för att hålla dem svala. Men i sin hållbarhetsrapport understryker Google att det också kan vara en del av lösningen. Googles forskare har redan lyckats minska energin som krävs för att träna en AI-modell med upp till 100 gånger och utsläppen med upp till 1000 gånger.

De verktyg som Google har utvecklat är öppna att använda för företag, myndigheter, privatpersoner och andra aktörer som på olika sätt vill minska sitt klimatavtryck:

Fakta

5 AI-verktyg från Google för att bekämpa klimatkrisen

  1. Automatisera minskningar av energiförbrukningen. AI-tjänsten Nest Renew gör det möjligt för hushåll och företag att prioritera och använda ren energi när det är möjligt. Enligt Google har tjänsten minskat energianvändningen med 113 miljarder kilowattimmar sedan 2011 då den introducerades, vilket är dubbelt så mycket som Portugals årliga energiförbrukning.
  2. Avveckling av oanvända datorer och IT-utrustning. Google Cloud-kunder kan använda sig av AI-tjänsten Active Assist, som hjälper till att identifiera ett företags teknologiska struktur och var energi används i onödan. Tjänsten hjälper därefter användare att stänga av dessa, vilket kan minska koldioxidavtrycket.
  3. Kartlägga urbana trädkronor. Tjänsten Environmental Insights Explorer använder data och flygfotografier för att kartlägga trädtäckningsgraden i 350 städer på fyra kontinenter och skapar modeller för återplantering av skog. Detta kan motverka värmeböljor och hjälpa till i stadsplanering.
  4. Trafikplanering. Google Maps har en funktion som erbjuder det mest miljövänliga alternativet för förare. Utöver att beräkna tiden det tar att köra från punkt A till punkt B, räknar det ut vilket alternativ som kräver minst mängd bränsle eller batterikraft. Förare kan komma åt funktionen genom att uppdatera sina inställningar i mobiltelefonen och föra in information om vilket typ av fordon de kör och antalet hjul. Google arbetar just nu med ett pilotprojekt som ska ge AI-rekommendationer för att optimera bytet av trafikljus i syfte att minska utsläppen. Tidiga resultat har visat minskningar med omkring 10 procent.
  5. Förutsäga översvämningar och kartlägga skogsbränder. Google har utvecklat AI verktyg som används i Indien och Bangladesh som kan förutsäga översvämningar sju dagar i förväg. För bara två år sedan var prognoserna tillgängliga två dagar i förväg. Ett annat AI-verktyg övervakar skogsbränder med hjälp av satellitbilder. Detta hjälper räddningstjänsten i deras arbete, samt hjälper till att hålla lokalinvånarna säkra.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.