Romina Pourmokhtari (L) om förslagen: ”Inte bara att tuta och köra”

Klimatmålsförslagen John Hassler har presenterat sin utredning som ska ligga till grund för regeringens klimatpolitik. Nu är det upp till regeringen att ta ställning till förslagen.
– Det är inte bara att tuta och köra, säger Romina Pourmokhtari (L) till Miljö & Utveckling.

Romina Pourmokhtari (L) om förslagen: ”Inte bara att tuta och köra”
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

På onsdagen presenterade John Hassler sin utredning om hur Sveriges klimatmål kan harmoniseras med EU:s skärpta klimatlagstiftning. Utredningen har på förhand varit omdebatterad, bland annat på grund av det faktum att utredaren John Hassler tidigare varit skeptiskt inställd till de svenska klimatmålen. På tisdagen publicerade även Altinget en artikel om att alla befintliga klimatmål ska slopas, vilket spreds i media.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

När John Hassler, tillsammans med Sveriges klimat – och miljöminister Romina Pourmokhtari (L), väl skulle presentera utredningen var det stort medieuppbåd på plats vid presskonferensen. En märkbart tagen John Hassler inledde med att dementera de uppgifter som spridits i media.  

– Polariseringen skär i mitt forskarhjärta, sade han bland annat.

Föreslår att ”se över” 2030-målen

Vidare meddelade miljöministern att alla klimatmålen står fast, samt att transportmålet skärps. Det visade sig dock vara en sanning med modifikation. John Hassler föreslår inga ändringar i de långsiktiga målen, som att nå nettonollutsläpp till 2045. Däremot föreslår han att ”se över” 2030-målen för att de ska harmonieras bättre med EU:s klimatmål.

Desto tydligare var däremot John Hassler i sin slutsats om att Sveriges nuvarande klimatpolitik inte räcker för att leva upp till kraven från EU.

– Det är helt klart att Sverige inte kommer nå EU:s krav, eller de svenska klimatmålen, med den politik vi har nu. Även om vi når de svenska målen, är det inte säkert att vi når EU-målen, beroende på målstruktur.

I sin utredning föreslår han därför 46 åtgärder för hur Sverige ska kunna leva upp till kraven, och hur de svenska målen ska ”rimma” med EU-målen.

Nu ska regeringen ta ställning

Efter onsdagens presskonferens har John Hassler slutfört sitt uppdrag. Nu är det upp till regeringen att ta ställning till förslagen, som ska ligga till grund för den klimatpolitiska handlingsplan som ska presenteras i december.

Vid presskonferensen meddelade Romina Pourmokhtari (L) att hon är särskilt intresserad av John Hasslers förslag om att införa ett nationellt utsläppshandelssystem för ESR-sektorn. Det handlar alltså om sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem, som transporter, byggnader, jordbruk, avfall och mindre industrier. Efter presskonferensen utvecklar hon sitt resonemang för Miljö & Utveckling.

– Vi ser redan nu att vi kommer ha, och redan har, svårigheter att implementera och leva upp till den lagstiftning som kommer från EU:s sida. Därför är det särskilt intressant att man föreslår en EU-modell för utsläppshandel på nationell nivå.

När skulle det kunna ske?

– Det är en potential jag ser i det enskilda förslaget. Det kräver att vi kommer överens i regeringen och gör en grundläggande analys kring hur ett sådant system kan utformas nationellt. Det är en fråga som tyvärr skulle ta en stund att analysera och titta vidare på.

Under presskonferensen noterade samtidigt både hon och John Hassler att det inte går att säkerställa att EU:s klimatpolitik kommer fortsätta att vara lika ambitiös som den är idag. Bland annat lyfte Romina Pourmokhtari (L) att det höjs politiska röster, bland annat från Polen, som vill riva upp EU:s klimatpaket Fit for 55.

– Jag ser ingen risk för att det kommer att ske, men jag noterar att det finns länder som vill få i gång en sådan diskussion. Därför är det väldigt viktigt att Sverige snabbt visar att vi absolut inte kommer diskutera de här besluten igen, utan att de nu är fattade och ska verkställas, säger hon.

Det är inte bara att tuta och köra

Romina Pourmokhtari, Sveriges miljöminister

En annan, mer närliggande utmaning, för Romina Pourmokhtari är däremot att få med sig sina samarbetspartier när den klimatpolitiska handlingsplanen ska arbetas fram. Inte minst Sverigedemokraterna har ett helt annat synsätt än vad hennes parti, Liberalerna, har. Bland annat har SD:s klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen i en intervju med Dagens Nyheter meddelat att de ger tummen ner för att införa ett nationellt utsläppshandelssystem.

Hur ska du få med dig hela regeringsunderlaget, inklusive Sverigedemokraterna?

– Det är en stor utmaning som är en konsekvens av demokratin. Det är inte bara tuta och köra, vilket är väldigt provocerande när man står med en klimatkris som man raskt vill lösa. Man måste ha folk och andra partier med sig i det arbetet. Men jag vet att Sverigedemokraterna också ser att Sverige är ett starkt land, med stark ekonomi och som har investerat väldigt mycket i klimatomställningen. Jag ser god potential att få dem att haka på vår plan för klimatet, avslutar Romina Pourmokhtari.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.