Röda korsets strategi för att växa: bjud in till mångfald

Social hållbarhet Röda korsets överlevnad är beroende av frivilliga, därför har organisationen tagit fram en ny strategi för 2024-2030 som ska bidra till rekryteringen.
– Vi behövs mer än någonsin och vill hitta nya innovativa lösningar att växa, säger Tora Törnquist, sakkunnig frivillighet och engagemang på Röda korset.

Röda korsets strategi för att växa: bjud in till mångfald
Mottagande av människor på flykt, Nynäshamn, 2022. Foto: Röda korset Sverige

Historiskt sett har Röda korsets volontärer utgjorts av en relativt homogen grupp. En överhängande majoritet av de som har sökt sig till uppdraget har varit svenska kvinnor i pensionsåldern. Och det är inget fel på äldre svenska kvinnor men när behovet av ideella humanitära insatser ökar behöver också gruppen av volontärer breddas. Inte minst för att nå ut till de hjälpsökande.

Fokus på mångkultur 
 


– Vi strävar alltid efter att vara inkluderande och skapa större mångfald inom organisationen. Ett sätt att lyckas med det är att få in de som själva lever i utsatthet i volontärarbetet, säger Tora Törnquist.  
 


Det blir en lägre tröskel till att både ge och få hjälp om man kan spegla sig in någon av de andra volontärerna, så att kunna ett annat språk än svenska värdesätts högt inom organisationen. Tora Törnquist förklarar att eldsjälar runtom i landet ständigt drar igång fantastiska lokala initiativ, allt från cykelskola för bland annat nyanlända till fritidsgårdar för seniorer som lever i ensamhet.  

–  På vissa ställen har man kommit väldigt långt och på andra ställen är man fortfarande i uppstartsfasen, så på central nivå vill vi göra det lättare att kroka arm med offentlig sektor och näringslivet i kommunerna.  

Digitalisering kan bidra expandering

 Ett av riksorganisationens mål är att hitta nya forum för nätverkande mellan de så kallade Röda korset-kretsarna, alltså de lokala föreningarna, och de kommuner där de är verksamma.

Strategin för 2024-2030 går bland annat ut på att utveckla organisationens roll inom civilsamhället genom att utöka samarbetet med externa aktörer, stärka närvaron i fält och bidra till ett ökat samarbete och partnerskap inom och utom rörelsen. För att lyckas med detta vill Röda korset utveckla fler digitala projekt och uppmuntra lokala kretsar att mobilisera sig över gränserna för att driva opinions- och påverkansarbete. 

Nytänk gav resultat

En krets som har lyckats väl med nyrekrytering är Landskrona. Där är Göran Nyström ordförande, och han ser flera olika förklaringar till framgångarna. 

–  Vi har skapat flera typer av verksamheter än bara exempelvis dagsöppna second hand-butiker och besöksgrupper som går till äldreboenden. När man ändrar karaktären på verksamheterna kan de också bli mer attraktiva för en ny sorts målgrupp, säger han. 
 


För att få in fler yngre volontärer har Röda korset i Landskrona bland annat satsat på läsfaddrar. Det är en grupp volontärer som går ut i skolorna och läser högt för barn och deras föräldrar för att öka intresset för högläsning i hemmet. De har också skapat rollen ”samhällsguide”, vilket är en slags mentor för flyktingar som ska integreras i samhället. För att öka synligheten har Röda korset Landskrona börjat skicka ut nyhetsbrev och publicera mer information om deras insatser på sociala medier.

Enhetlighet saknas

Göran Nyström tror att marknadsföringen ökar engagemanget hos både medlemmar och nya volontärer, men han välkomnar ändå att centralorganisationen vill underlätta för de lokala föreningarna att få stöd från andra instanser. 


– Annars kan samverkansmöjligheterna bli väldigt olika beroende på var man bor, och beroende på hur chefshierarkierna eller intresset inom förvaltningarna i de olika kommunerna ser ut, säger han. 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.