Ris och ros till energiöverenskommelsen

Regeringens beslut att upphäva förbudet mot nybyggnad av kärnkraft har väckt starka reaktioner. Samtidigt är många positiva till den satsning på förnybar energi som också presenterades i gårdagens energiuppgörelse.

Reaktionerna på gårdagens besked att tillåta nybyggnation av kärnkraftsreaktorer har väckt starka reaktioner både i Sverige och utomlands. Både Naturskyddsföreningen och Greenpeace kallar det för ett miljösvek och menar att satsningar på mer kärnkraft leder till ökade miljöskador och motverkar satsningarna på förnybar energi. Även Miljöpartiet är kritisk:

– Sverige har aldrig haft så goda förutsättningar att få ny el från kraftvärme, vindkraft och dessutom skapa möjligheter för el-effektivisering som vi har nu. Denna förutsättning håller regeringen på att slå undan benen för, säger språkröret Peter Eriksson i en kommentar.

Även från tyskt håll kommer kritik. En av den tyske miljöministerns närmsta medarbetare ser energiuppgörelsen som kortsiktig politik, uppger Ekot.

Utökar elcertifikaten

Men gårdagens energiöverenskommelse innehåller också nyheter kring förnybar energi som fått mer positiva omdömen.

Bland annat utökas elcertifikaten till 25 Twh, målet för förnybar energi höjs från 49 till 50 procent och för vindkraften föreslås en ny planeringsram på 30 Twh till 2020, 20 Twh till lands och 10 till havs. Andra mål för 2020 är 20 procents effektivare energianvänding och 10 procent förnybar energi i transportsektorn.

– Den ambitiösa satsningen på förnybara energislag som exempelvis vågkraften, liksom den tydliga inriktningen på att minska transportsektorns klimatpåverkan gör att vi som energiföretag får goda förutsättningar att vara pådrivande i omställningen mot en koldioxidfri energiproduktion och ett hållbart samhälle, säger Christian Lundberg, vd för Fortum.

Förnybart mest kostnadseffektivt

Även Skogsindustrierna och LRF ser positivt på beskedet när det gäller utvecklingen av förnybara energikällor. LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson konstaterar att det mest kostnadseffektiva sättet att utveckla det svenska energisystemet är att satsa på förnybart och hoppas att de gröna näringarna kan bevisa att nya kärnkraftsreaktorer inte kommer att behöva byggas.

– Däremot verkar regeringen ha utelämnat frågan om uranbrytning i Sverige, en fråga som går hand i hand med kärnkraften. Är det moraliskt försvarbart att låta andra länder ta de svåra miljökonsekvenser som denna brytning innebär? Vi bönder vill använda våra åkrar och skogar för att producera livsmedel och energi, inte för att gräva upp stora områden i jakten på uran, säger Lars-Göran Pettersson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.