Riktlinjer för handelssystemet klara

Regeringen är nu färdig med sin proposition om hur handelssystemet med utsläppsrätter ska se ut under perioden 2008-2012. I propositionen beskriver de också hur tilldelningen ska se ut. Reglerna kommer till största del att se likadana ut som de gjort hittills, men man föreslår vissa ändringar. En nyhet är att det blir möjligt att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar från de projektbaserade mekanismerna i Kyotoprotokollet, det vill säga utsläppsminskningar i andra länder. Det blir inga stora förändringar av vilka branscher som ska ingå i handelssystemet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste