Riktlinjer för handelssystemet klara

Regeringen är nu färdig med sin proposition om hur handelssystemet med utsläppsrätter ska se ut under perioden 2008-2012. I propositionen beskriver de också hur tilldelningen ska se ut. Reglerna kommer till största del att se likadana ut som de gjort hittills, men man föreslår vissa ändringar. En nyhet är att det blir möjligt att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar från de projektbaserade mekanismerna i Kyotoprotokollet, det vill säga utsläppsminskningar i andra länder. Det blir inga stora förändringar av vilka branscher som ska ingå i handelssystemet.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.