Riktlinjer för energitjänster stramas upp

Efterfrågan på tjänster för energieffektivisering ökar hela tiden, men det finns en stor kunskapsbrist på området, både bland beställare och i vissa fall även hos leverantörerna. Nu ska en europeisk arbetsgrupp enas om vilka minimikrav som ska kunna ställas på tjänsterna. Riktlinjerna ska göra klart för köparna vilka kvalitetskrav de kan ställa på tjänsterna samt informera företag som vill börja sälja energitjänster om vad som krävs.

Det är EU-kommissionen som har gett i uppdrag till de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC att ta fram en standard för energitjänster. På EU-nivå anses effektivare energianvändning och främjande av energitjänster vara viktiga verktyg för att nå medlemsländernas energi- och miljömål.

SIS, Swedish Standards Institute ansvarar för Sveriges medverkan i det europeiska projektet genom kommittén Energitjänster SIS/TK 521.

– Vi på SIS ser gärna att fler deltagare ansluter sig till projektet för att säkerställa bredden i kommittén. Vi efterfrågar särskilt fler representanter från beställarsidan, säger Mårten Sohlman, projektledare på SIS.

Idag ingår Siemens, SKL, Göteborg Energi, Mälarenergi, Energimyndigheten och Fortum i kommittén.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste