Riksväg 50 får energisnål asfalt

Bättre arbetsmiljö, längre hållbarhet och lägre koldioxidutsläpp. Nu kommer grön asfalt på bred front.

Riksväg 50 får energisnål asfalt

Miljö & Utveckling har vid flertalet tillfällen skrivit om försöken kring att ta fram mer miljövänlig asfalt. Skanska satsar exempelvis på att använda förnyelsebar rapsolja för att driva sitt asfaltsverk. NCC satsar på att miljöprofilera sin asfalt genom att använda en teknik som kräver lägre temperatur och ta in 30 procent återvunnen asfalt i produktionen. Lägre temperatur gör även att asfalten inte åldras lika snabbt och blir mer hållbar.

Nu meddelar NCC att deras version av grön asfalt NCC Green Asphalt kommer att läggas längs riksväg 50, mellan Mjölby och Motala i sommar. Totalt handlar det om 150 000 ton asfalt som ska spridas på vägen.

NCC Green Asphalt tillverkas med en temperatur på ungefär 120 grader, vilket ska jämföras med vanlig asfalt som tillverkas vid 170 grader. Det betyder bättre arbetsmiljö för vägarbetarna. Den lägre temperaturen innebär även en minskning av koldioxidutsläppen med 30 procent.

– Miljöaspekten är bara en av många fördelar. Asfalten håller också längre, vilket minskar behovet av underhåll. Vi beräknar att riksväg 50 bara kommer att behöva ny beläggning en gång på 20 år, säger Steve Tingström, NCC Roads platschef för beläggningsarbetena.

Fördubblad produktion

Under 2011 fördubblade NCC sin produktion av klimatvänligare asfalt, bland annat genom att antalet anpassade asfaltverk utökades från 11 till 18. Ytterligare nio verk tillkommer under 2012.

Vid traditionell tillverkning av asfalt krävs det höga temperaturer för att asfalten ska bli tillräckligt stark. Asfaltmassan bildas genom att stenmaterial och bitumen, det ämne som binder ihop asfalten, värms och blandas i 140–180 graders värme.

Men processen är både energikrävande och kostsam. För varje ton asfalt går det åt sju liter eldningsolja. Det innebär att det går åt ungefär 50 miljoner ton eldningsolja för att producera de sju miljoner ton varmasfalt som görs i Sverige varje år.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.