Riksrevisionen granskar etanolens skattefrihet

Är skattebefrielsen för biobränslen ändamålsenlig utifrån riksdagens klimatmål? Det är en av frågorna som Riksrevisionen ställer i sin granskning.

Riksrevisionen har nu påbörjat en granskning av den skattebefrielse som ligger på biodrivmedel som etanol och biodiesel. Myndigheten konstaterar att Sveriges skattesubvention är förhållandevis hög om man jämför med övriga Europa. Idag subventioneras biodrivmedel med ungefär två miljarder varje år, något som har att göra med den ökande etanolkonsumtionen under 2000-talet.

I sin granskning ska Riksrevisionen titta närmare på om dessa subventioner hjälper till att uppfylla riksdagens klimatmål. Granskningen ska publiceras i februari 2011.

Här är frågorna som Riksrevisionen ska besvara:

* Är skattebefrielsen för biodrivmedel ändamålsenlig utifrån riksdagens klimatmål?

* Har regeringens utformning och styrning av skattebefrielsen varit ändamålsenlig?

* Har skattebefrielsen haft betydande bieffekter?

* Har regeringen följt upp och utvärderat skattebefrielsen på ett ändamålsenligt sätt?

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.