Riksrevisionen ger regeringen bakläxa

Sveriges överskott av utsläppsrätter väntas bli stort. Men enligt Riksrevisionens granskning finns det brister i regeringens och berörda myndigheters redovisning.

Riksrevisionens granskning av hanteringen av utsläppsrätter visar på en rad brister. Regeringen får bland annat kritik för inte ha redovisat Sveriges samlade innehav av utsläppsrätter och för att inte heller ha efterfrågat sådan information från berörda myndigheter. Dessutom finns brister i myndigheternas rapportering. Riksrevisionen påpekar också att riksdagen inte fått ta ställning till hur överskottet ska användas.

Detta är ett problem eftersom Sveriges överskott av utsläppsrätter väntas uppgå till drygt 70 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Om en försäljning skulle ske får köparen göra motsvarande utsläpp, vilket skulle innebära att Sveriges nationella mål om utsläppsminskningar inte skulle nås.

– Det saknas transparent information om storleken på överskottet och vad som ska göras med det. Riksdagen bör snarast få ett relevant beslutsunderlag, säger riksrevisor Claes Norgren.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.