Riksdagen klubbade nytt mål för förnybar el

Juridik & Politik Riksdagen har nu röstat igenom regeringens lagförslag om höjd ambitionsnivå för förnybar el. Det innebär att produktionen av förnybar el ska öka från 25 till 30 TWh mellan 2002 till 2020.

Riksdagen klubbade nytt mål för förnybar el
Foto: Shutterstock

Beslutet handlar om en höjd ambitionsnivå när det gäller förnybar elproduktion via elcertifikatsystemet, ett marknadsbaserat stödsystem för att öka produktionen av förnybar el som Sverige har tillsammans med Norge.

Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger är nöjd med beskedet.

– Det är positivt att förutsättningarna nu klarats ut för ny förnybar elproduktion fram till 2020. Detta skapar förutsättningar för investeringar och jobb, säger Charlotte Unger.

Samtidigt anpassas den så kallade kvotkurvan i elcertifikatslagen till det nya målet.

Tanken är att ändringen i lagen om elcertifikat ska börja gälla från den 1 januari 2016, men först krävs även att ett avtal om detta mellan Sverige och Norge godkänns av riksdagen. Den frågan tas upp av finansutskottet i samband med utskottets behandling av budgetpropositionen för 2016.

Fakta

Fakta elcertifikat

Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat system för att öka produktionen av förnybar el. Bolag som producerar förnybar el kan få elcertifikat av staten som de sedan kan sälja på den öppna marknaden. Köpare är de aktörer som har en såkallad kvotplikt och måste redovisa certifikat som motsvarar en viss del av elanvändningen. Producenterna av förnybar energi får därmed en extra inkomstkälla.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.