Riksbyggen vinner Miljöstrategipriset

Miljöarbete Ett verktyg som gör det smidigt att jobba med ekosystemtjänster gör Riksbyggen till vinnare av Miljöstrategipriset 2015. Priset delas ut av tidningen Miljö & Utveckling. Eskilstuna Omlastningscentral får ett hedersomnämnande.

Miljöstrategipriset delas ut av tidningen Miljö & Utveckling till en verksamhet som har utformat en tydlig hållbarhetsstrategi och genomfört den på ett föredömligt sätt.

Priset delades ut av miljö- och klimatminister Åsa Romson på Miljö & Utvecklings konferens Miljöstrategidagen den 12:e november.

Riksbyggen får priset för att de tillsammans med Sweco tagit fram ett verktyg som omfattar sexton olika ekosystemtjänster och ger en indikation på markens naturliga förutsättningar och hur människor utnyttjar dem. På så vis skapas ett värde före exploatering. I verktyget ingår också ett kartotek med åtgärder som Riksbyggens projektledare kan använda sig av i planeringen för att bevara, förstärka eller kompensera olika ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster är funktioner hos ekosystemen som är nödvändiga eller nyttiga för människan. Exempel är rent vatten, pollinering, virke, vilt, kulturmiljö- och naturupplevelser. Idag är många av dem satta under hårt tryck och historiskt sett har man inte tagit hänsyn till de här tjänsterna vid samhällsplanering.

– Vi är väldigt glada att få dela ut priset till Riksbyggen. Begreppet ekosystemtjänster har kritiserats för att ha varit luddigt och för att det har saknas verktyg för att arbeta med de här gratistjänsterna från naturen. Nu tar Riksbyggen, tillsammans med Sweco, begreppet till en praktisk nivå, säger Catrin Offerman, chefredaktör på tidningen Miljö & Utveckling.

Hedersomnämnande går till Eskilstuna Omlastningscentral som rejält lyckats reducera utsläppen från transporterna till och från kommunens kök. Dessutom använder de lokalerna för att öka graden av återanvändning av kommunalägda resurser som exempelvis sängar och rullatorer.

– Det är spännande att Eskilstuna Omlastningscentral också används för att skapa bättre förutsättningar för återbruk. Många kommuner har stora lager med saker som inte kommer till användning eftersom det saknas system för att hålla ordning på dem, säger Catrin Offerman.

Juryn har bestått av Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden, Lena Ander, generalsekreterare för Nätverket för Hållbart Näringsliv, NMC, Henrik Ny, universitetslektor på institutionen för strategisk hållbar utveckling vid Blekinge tekniska högskola och Catrin Offerman, chefredaktör för tidningen Miljö & Utveckling.

 Juryns motivering Riksbyggen:

Riksbyggen går i frontlinjen när det handlar om att ta hänsyn till ekosystemtjänster vid nyproduktion av byggnader. Genom att tillsammans med Sweco ta fram ett verktyg för att arbeta med ekosystemtjänster har de konkretiserat begreppet och tagit det till en praktisk och hanterbar nivå. Genom att ställa krav på att markens ekopoäng inte får försämras vid exploatering har Riksbyggen också integrerat ekosystemtjänsterna i affärsplanen. Juryn bedömer att Riksbyggens arbetssätt har potential att ge avtryck utanför verksamheten.

Juryns motivering Eskilstuna Omlastningscentral:

Eskilstuna Omlastningscentral har minskat kommunens miljöbelastning från transporter och skapat en bättre trafikmiljö i området. Transportkilometrarna för matleveranser till kommunens kök har halverats och antalet stopp har minskat med en tredjedel. Via omlastningscentralen underlättas även Eskilstunas arbete med en cirkulär ekonomi då lokalerna används för lagring av möbler och lösöre som tidigare stod spridda i förråd och källare runt om i kommunen. På så vis skapas förutsättningar för återbruk och återanvändning inom kommunens olika verksamheter.

20 verksamheter var nominerade till priset.

Här hittar du hela listan

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.