Reparationer kan ge skatterabatt

Avfall & Återvinning Ett skatteavdrag på reparationer och en ökad tillgänglighet till bilpooler. Det är två av fem konkreta förslag i utredningen om en cirkulär ekonomi som presenteras idag.

Reparationer kan ge skatterabatt
Shutterstock

Enligt en FN-rapport som presenterades vid G20-mötet 2015 kan de uppskattade vinsterna från en effektivare resursanvändning väga upp kostnaderna för att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader. I hela världen finns idag ett växande intresse för att ställa om samhället mot en cirkulär ekonomi, Sverige är inte undantaget.

Men i Sverige försvagas omställningstakten av att det saknas en övergripande strategi på området, skriver regeringens utredare, Ola Alterå, på DN- debatt. Idag lämnar han sitt åtgärdspaket till regeringen för hur en cirkulär ekonomi kan stimuleras.

Utredningens förslag till regeringen är att:

1) Inrätta en delegation för cirkulär ekonomi under näringsdepartementet som får i uppgift att korta avståndet mellan innovationsprojekt, marknadsintroduktion och spridning av resurseffektiva och cirkulära lösningar.

2) Skapa ett skatteavdrag på 50 procent av arbetskostnaden för  reparationer, begagnatförsäljning och uthyrning, ett hyberavdrag. Ett hyberavdrag skulle skapa omkring 10 000 nya arbetstillfällen.

3) Öka tillgängligheten till bilpooler. Kommuner bör avsätta gatumark för parkering för bilpooler, på liknande sätt som de i dag kan ha särskilda parkeringsplatser för rörelsehindrade. En bilpoolsbil kan ersätta sex vanliga bilar.

4) Ge kommunerna i uppdrag att förenkla för hushållen att minska sitt avfall och ställ krav på både kommuner och statliga myndigheter att agera mer cirkulärt och resurseffektivt.

5) Stärk konsumenternas ställning vid begagnathandel och utöka rätten att reklamera undermåliga produkter för att stimulera utvecklingen av långlivade och hållbara produkter.

Läs mer

Så vill regeringens utredare skapa en cirkulär ekonomi

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.