Rent vatten Down Under

Australien var inte ens påtänkt som exportmarknad. Men som tur var togs de med i förstudien. Nu miljösäkrar Sipp förorenat vatten på andra sidan jordklotet.

Rent vatten Down Under

I april 2009 åkte några representanter från Sipp tillsammans med Exportrådet ned till Australien för att möta potentiella kunder. Endast fem dagar efter ett av besöken fick de återkoppling. Idag har de börjat leverera till en stor kund och har fler kunder på gång. Men det hela började egentligen av en slump.

Sipp grundades 2002 som en del av utvecklingbolaget Iowa. Anledningen var att Vattenfall ville utveckla ett system för att på ett miljösäkert sätt tömma vatten från transformatorgropar. Eltransformatorer kyls av olja och under varje transformator finns en bassäng som vid eventuella haverier måste kunna fånga upp oljan. I varje bassäng hamnar också smuts som löv samt regn- och smältvatten. Vattnet som hamnar i bassängerna pumpas ut några gånger om året för att återgå till naturen. Men vid ett tillfälle skedde en olycka och utsläppsvattnet innehöll mer olja än tillåtet. Det var då utvecklingen av ett mätsystem tog sin början.

Idag har Sipp en enhet som erbjuder mätning av bassängvattnet i realtid och som kommunicerar resultatet till ett webbverktyg. Samt ger ett kvitto på kontrollen. Genom webben kan man se när vattennivån är hög och bassängen behöver tömmas samt få klartecken om att olja inte förekommer i vattnet.

2007 fick Sipp kontakt med ett stort energibolag i Norge som ville använda sig av systemet, men idag också fungerar som distributörer åt andra energibolag. I samma veva gjorde man installationer i Polen och idag sköter ett polskt företag systemen och säljer vidare. Sipp slog sig också ner i Tyskland och 2009 började de leverera systemet till två stora kunder.

Lika förhållanden

Men. Hur kom det sig då att de europeiska exportmästarna blickade mot andra sidan jordklotet?

– Vi tog kontakt med Exportrådets Europachef med avsikten att via en förstudie hitta nya spännande marknader i Europa. Av någon knasig anledning så ingår även Australien och Nya Zeeland i området och slängdes med i studien, berättar Jan-Eric Nilsson, försäljningschef på Sipp.

Dock visade det sig att situationen Down Under var väldigt lik situationen på hemmaplan. Det hade skett oljeolyckor innan. Lagstiftningen hade hårdnat. Och en ny premiärminister lyfte miljöfrågan i landet.

Med hjälp av Exportrådet kartlades de sex största energibolagen.

– En återkoppling efter ett besök tar vanligtvis mellan 12-18 månader. Vi fick återkoppling redan efter fem dagar och förstod då att intresset för vår teknik fanns, säger Jan-Eric Nilsson som anser att en förstudie är grunden för att lyckas med export. Finns det potentiella kunder? Och är den nya marknaden redo för produkten eller tjänsten? Det är frågor man måste få svar på. Att också fundera över varför man har lyckats i Sverige och känna till sina styrkor och svagheter är ett måste innan man blickar ut i världen.

Tänk efter före

Idag köper Sipp hjälp av Exportrådet på plats i Sydney som tar hand om kontakten med bolagen där nere. Men Jan-Eric Nilsson berättar också att man med varje specifik kund diskuterar hur kontakten dem emellan ska skötas.

– Energimarknaden ser ganska likadan ut i hela världen. Det är ett fåtal stora spelare så vi kan diskutera förutsättningarna för dem specifikt. Vi utbildar också bolag så att de kan sköta service och support på plats.

Transformatorgropar kan skilja sig åt från land till land. I Sverige har man ett filter som fångar upp den mesta smutsen, men i Australien är bassängerna öppna. Dessutom kan utsläppsnivåerna på vattnet skilja sig åt. Produkterna måste alltså anpassas. Det första Sipp gör hos ett nytt bolag är att installera ett antal enheter som där efter valideras efter den nya marknadens förutsättningar.

Jan-Eric Nilsson anser att Exportrådet har varit till stor hjälp både i form av förstudier och information under resans gång. Att ha partners på plats kan också vara till stor hjälp för att få koll på den nya marknadens lagstiftning, något som är a och o.

För stunden blickar Sipp mot Storbritannien och har fått kontakt med ett bolag som ägs gemensamt av alla Storbritanniens energibolag. De har bland annat ett stort testlaboratorium och där testas Sipps produkter under tre månader.

– Vi förutsätter att vi får godkänt och när testerna är klara kan vi ta produkten till varje enskilt energibolag.

Men glöm inte att det kostar att växa innan du hoppar på exporttåget.

– Det är utgift före intäkt. Räkna med 12-24 månader innan du kan börja tjäna pengar så gör en grundlig budget, tipsar Jan-Eric Nilsson.

Fakta

Om Sipp

Utvecklar koncept med produkter och tillhörande tjänster som miljösäkrar hanteringen av förorenat vatten. Har 15 anställda i Sverige och export till Norge, Tyskland och Polen sedan 2007. Fick 2009 kontakt med Australien och har nyligen börjat levererat dit. Blickar nu mot Storbritannien.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.