Rekryteraren: Desperat jakt på hållbarhetskompetens

Karriär Svenska företag är i desperat behov av hållbarhetsproffs. Det framgår tydligt i en ny undersökning där 95 procent av företag uppger att de saknar nödvändig kompetens.

Rekryteraren: Desperat jakt på hållbarhetskompetens
Illustration: Adobe Stock

Enligt World Economic Forum kan den gröna omställningen komma att skapa hela 30 miljoner nya arbetstillfällen världen över fram till 2030. Flest jobb kommer att finnas inom energisektorn och nya teknologier. Men omställningen ger upphov till ett växande problem: kompetensbristen.

Bland svenska företag arbetar närmare 7 av 10 (69 procent) för fullt med att rekrytera ”grön kompetens”, enligt en ny undersökning från bemanning- och rekryteringsföretaget Manpowergroup.

Begreppet ”grön kompetens” kan vara förvirrande att förstå. Enligt studien innebär det den kunskap, färdigheter, värderingar och attityder som krävs för att leva, främja och stödja ett hållbart och effektivt samhälle.

Bank-, finans- och fastighetsbranscherna är ledande när det gäller att söka kandidater till gröna jobb i Sverige, med hela 83 procent av arbetsgivarna som aktivt letar. De mest efterfrågade kompetenserna finns inom IT och data, med 32 procent, samt inom tillverkning och produktion med 31 procent.

– Omställningen till gröna jobb förändrar arbetsmarknaden i grunden. Svenska företag har allt att vinna på att ligga i framkant i jakten på grön kompetens, även som ett sätt att stärka sitt arbetsgivarvarumärke”, säger Mikael Jansson, vd på Manpowergroup, i en kommentar.

Vidare säger Mikael Jansson att det är minst lika viktigt att också våga satsa på kompetensutveckling av sina befintliga medarbetare.

– Mitt råd till svenska företag är att inte lägga allt fokus på rekrytering, utan att även våga satsa på kompetensutveckling av sina befintliga medarbetare. På det sättet kan fler arbetsgivare bli bättre rustade för att möta den gröna omställningen, avslutar han.

Fakta

Siffror om gröna jobb

• 69 procent av arbetsgivarna i Sverige, och 70 procent globalt, är i färd med att rekrytera grön kompetens.

• I Kina rekryterar hela 94 procent av arbetsgivarna grön kompetens.

• På branschnivå globalt finns de starkaste ambitionerna hos arbetsgivare inom energi och samhällsservice, där 81 procent av företagen rekryterar grön kompetens.

• I Sverige är det bank-, finans- och fastighetsbranscherna som visar störst intresse för grön kompetens – 83 procent av arbetsgivarna uppger att de är i en rekryteringsfas.

• 75 procent av de arbetsgivare som rekryterar grön kompetens globalt uppger att de har svårt att hitta personer med rätt kvalifikationer.

• En av åtta anställda har mer än en grön kompetens.

Källa: ManpowerGroup

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.