Rekordutsläpp hotar 2-gradersmålet

De globala utsläppen från fossilbränslen ökade med 1 gigaton från 2010 till 2011. Det hotar tvågradersmålet då utsläppen endast kan öka med 1 gigaton till 2017.

Enligt nya siffror från International Energy Agency, IEA, var koldioxidutsläppen under 2011 31,6 gigaton, en ökning med 1 gigaton från 2010.

För att tvågradersmålet ska nås kan därmed utsläppen inte öka med mer än 1 gigaton fram till 2017. Då måste nämligen utsläppen nå sitt maximum på 32,6 gigaton, annars är chansen endast 50 procent att målet nås, enligt IEA:s uppskattning.

– Denna nya data ger ytterligare bevis på att 2-gradersdörren är på väg att stängas, säger IEA:s chefsekonom Faith Birol.

Utsläppsökningen mellan 2010 och 2011 motsvarar 3,2 procent. Ökningen beror till största del på kol, som stod för 45 procent av ökningen, och därefter olja som stod för 35 procent och till sist naturgas som stod för 20 procent.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste