Rekordår för nya elbilar 2022

Transport 2022 blev ett starkt år för elbilen. Av alla nyregistrerade personbilar var 33 procent elbilar, vilket är en kraftig ökning jämfört med året innan.
– Det är en fin utveckling som placerar Sverige högt globalt, säger Mattias Bergman vd för Mobility Sweden.

Rekordår för nya elbilar 2022
2022 blev ett starkt år för elbilen. Foto: Adobe Stock.

Totalt minskade dock antalet nyregistrerade personbilar med drygt fyra procent 2022 jämfört med 2021, visar årsstatistiken som branschorganisationen Mobility Sweden har tagit fram.

Orsaken till minskningen är enligt organisationen förändringar i omvärlden, med efterdyningar av pandemin, kriget i Ukraina och det svåra ekonomiska läget.

”Tydlig ökning av intresset för nya elbilar”

Men andelen nya elbilar fortsätter att öka. Av de totalt 288 003 nya personbilar som registrerats var 33 procent elbilar, vilket är en ökning från 2021 då motsvarande siffra var 19 procent. Trenden har bidragit till att koldioxidutsläppen från nya personbilar har minskat med 22,5 procent 2022 jämfört med året innan.

– Vi ser en tydlig ökning av intresset för nya elbilar i Sverige, vilket bland annat beror på att modellutbudet ökat kraftigt och att det funnits styrmedel under del av året. Det är en fin utveckling som placerar Sverige högt globalt, säger Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden i en kommentar.

Laddhybrider tappar

Trenden går även att se bland andelen nyregistrerade lätta ellastbilar, som har ökat från 7,5 procent 2021 till 14,5 procent 2022. Bland tunga ellastbilar har andelen ökat från 0,9 procent till 2,7 procent. För nyregisterrade ellbussar är trenden dock den motsatta. 2022 nyregistrerades 21 procent elbussar, jämfört med 25 procent 2021.

Vidare visar statistiken att andelen nyregistrerade laddbara personbilar ökat från 45 procent 2021 till 56 procent 2022. Samtidigt varierar utvecklingen där antalet elbilar ökat med 65 procent medan antalet laddhybrider minskat med nära 15 procent. 

Prognos för 2023 påverkas av omvärldsläget

Mobility Swedens prognos för 2023 är 290 000 nya bilar. Av dessa väntas 65 procent vara laddbara, varav 40 procent rena elbilar och 25 procent laddhybrider. Samtidigt understryker organisationen att prognosen präglas av en stor osäkerhet på grund av omvärldsläget.

Leveransförmåga, lågkonjunktur och nya politiska beslut kommer enligt organisationen att påverka hur 2023 faller ur. Höga räntor tillsammans med avskaffad klimatbonus ger en höjd månadskostnad som framför allt slår hårt mot privatleasingen.

– För att inte tappa takten i elektrifieringen, hämma svensk konkurrenskraft och riskera att inte nå klimatmålen behövs nya åtgärder som stimulerar elektrifieringen för samtliga fordonssegment. Här för vi en dialog med regeringen och har tilltro till att de fattar de nödvändiga beslut som behövs, säger Mattias Bergman i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.