-->

Reklam om ”ren” energi vilseledande

Juridik & Politik Telge Energis marknadsföring om "ren el" är vilseledande och innehåller vaga och opreciserade miljöpåståenden. Det slår Reklamombudsmannens opinionsnämnd, Ron, fast.

Enligt Ron strider marknadsföringen mot artiklarna 5 och E1 fjärde stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam- och marknadskommunikation.

Det är på Telge Energis webbsida som en meny har rubriken ”Ren el” och där företaget bland annat skriver: ”Kärt barn har många namn och det finns flera olika benämningar på el som produceras av förnybara energikällor. Vi på Telge Energi har valt att kalla den ren el eftersom den är just det, ren. Den är snäll mot vår natur och en direkt motsats till smutsig el. Vår rena el har tre ben: vindkraft, vattenkraft och solkraft.” Bredvid texten finns ett cirkelformat märke med texten ”Ren el från Telge Energi”.

Anmälare är den ideella föreningen Älvräddarna som menar att miljöargumentet är vilseledande med anledningen av att konsumenten tror att de gör något bra för miljön.

Opinionsnämnden konstaterar att uttrycket ”Ren el” ger intrycket av att elen är renare och bättre för miljön jämfört med ”smutsig” el och att detta är vaga och opreciserade miljöpåståenden som genom sitt förenklade budskap kan utöva en stark påverkan på konsumenterna.

Även påståendena ”Den är snäll mot vår natur och en direkt motsats till smutsig el” och ”Ren el från sol, vind och vatten hjälper alltså till att knuffa ut skitig el från systemet vilket i förlängningen kommer att betyda att vi får en renare värld” är enligt nämnden vaga och opreciserade.

Enligt anmälarna själva har de tidigare fått Jämtkraft, Billinge Energi och Best El fällda för vilseledande marknadsföring kring vattenkraft.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.