Regler för alternativa bränslen måste ändras

Bränslen med låga koldioxidutsläpp kan få stor effekt inom fem år. Men reglerna måste ändras för att alternativa bränslen ska nå kommersiell framgång, enligt en ny rapport från Accenture.

Accenture har i rapporten ”Betting on Science – Disruptive Technologies in Transport Fuels” identifierat de tekniker som har störst chans att förändra efterfrågan på transportbränslen och minska utsläppen under de kommande fem åren. Men rapporten visar att kommersialiseringen av dessa kommer att försenas om inte lagstiftarna ger ett aktivare stöd till utvecklingen från forskning till tillämpad teknik.

– Kravet har aldrig varit så här stort på våra lagstiftare och myndigheter. Forskningen har tagit stora kliv framåt, och nu måste våra politiker se till att de nya lågutsläppsteknikerna snabbt blir kommersiellt gångbara. Det innebär att politikerna måste förstå tekniken tillräckligt för att snabbt kunna fatta de beslut som krävs och hantera frågor som genetisk modifiering och immaterialrätt. De måste också ge ekonomiskt stöd och incitament till konsumenterna, säger Henrik Tegnér, expert på energifrågor hos Accenture.

I rapporten dras tre slutsatser:

1. Lagstiftarna bör inte förbise den befintliga tekniken.

De största omedelbara utsläppsminskningarna kan göras i konventionella fordonsmotorer genom lättare fordon och innovationer avseende bränsleinsprutning och drivlinor.

2. Stödet till genteknik måste öka.

Med genteknik kan man utveckla nästa generations råvaror. Dessa har högre energitäthet, kräver mindre vatten och energi, och kan lättare brytas ner. Den teknik som omvandlar socker till diesel och vissa av de metoder som används för butanol utnyttjar genteknik för att skapa diesel- och bensinsubstitut som kan användas med befintlig infrastruktur.

3. Elektrifieringen försenas av batterikostnader och restriktioner

Så kallade PHEV-motorer (Plug-in hybrid electric vehicle) kan bli den teknik som får störst effekt, men utan incitament kommer de initiala kostnaderna och batteriernas prestanda att hindra ett bredare genomslag. För att elektrifiering ska kunna ske i större skala krävs infrastruktur för laddning, men också internationella tekniska standarder och kraftfulla nät.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.