Regeringsförslag om nyckelbiotoper möter hård kritik

Skog Regeringen vill satsa 20 miljoner kronor om året under en tioårsperiod för att inventera nyckelbiotoper i landets skogar. Det har fått landets fyra stora skogsägarföreningar att se rött.

Regeringsförslag om nyckelbiotoper möter hård kritik
Creative Lab / Shutterstock.com

Skogsägarföreningarna Norra Skogsägarna, Norrskog, Mellanskog, Södra samt Lantbrukarnas Riksförbund menar att satsningen kan få negativa konsekvenser för klimatarbetet, samhällsekonomin och Sveriges skogsbönder.

– Förslaget innebär ett hårt slag mot skogsägarna i landet, mot dem som sköter sina skogar väl, mot skogsnäringen och därmed mot hela landsbygden. Nu är det dags för politiker att stå upp för skogsägares rätt att bruka sina skogar, säger Torgny Hardselius, ordförande för Norra Skogsägarna.

Inventering i värdefulla skogar

Regeringen föreslår en landsomfattande inventering av skogar med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper. Enligt skogsägarföreningarna leder den nuvarande inventeringsmetodiken till tveksamma beslut om vilka skogar som ska skyddas, vilket kan göra att skogsmark riskerar att tas ur drift på felaktiga grunder.

– Förutom allvarliga konsekvenser för klimatet och samhället är förslaget inte rättssäkert, förutsägbart och garanterar inte skogsägarna ersättning för den mark som kommer att skyddas, säger Lena Ek, ordförande i Södra Skogsägarna.

Regeringen föreslår att staten ska ersätta de markägare som inte längre kan bruka sin skog.

– Med den lilla summan regeringen avsatt för detta kommer det att ta decennier innan alla skogsägare fått ersättning. Det är stor risk att många företag har fått lägga ner innan dess, det kan vi inte acceptera, säger Gunnar Heibring, ordförande i Norrskog.

Stora områden skyddad skog

I stora delar av norra Sveriges inland är hälften av skogen skyddad. Skogsägarföreningarna menar att när ett område registreras som en nyckelbiotop, läggs i praktiken en död hand över möjligheten att bruka marken.

– Min bild av en samverkansprocess är att man gemensamt diskuterar för att finna en lösning. Nu väljer regeringen att helt köra över den processen. Regeringens interna kohandel drabbar istället landsbygden, vi behöver använda mer skog inte mindre, avslutar Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.