Regeringen: Så ska plastavfallet upphöra

PLAST Nu presenteras 15 åtgärder som ska få plastföroreningar att upphöra till 2040. Miljö & Utveckling har sammanställt hela listan.
– Denna rapport understryker att kraftfulla åtgärder krävs, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, i en kommentar.

Regeringen: Så ska plastavfallet upphöra
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Foto: Niklas Forsström.

Plastförorening är en utbredd global utmaning, och om vi inte vidtar åtgärder kan produktionen av ny plast förväntas öka med två tredjedelar. Den årliga mängden felaktigt hanterad plast förväntas nästan fördubblas, och utsläppen av växthusgaser förväntas öka med 63 procent fram till 2040 jämfört med nivåerna 2019.

De nordiska länderna har just släppt en rapport med 15 globala åtgärder som kan stoppa plastföroreningar innan 2040. Rapporten beskrivs som ett bidrag till de pågående förhandlingarna om det internationella plastavtalet, som förväntas vara klart nästa år.

Enligt rapporten kan de föreslagna åtgärderna minska den felhanterade plasten med 90 procent och samtidigt minska produktionen av ny plast med 30 procent.

– Under hela sin livscykel orsakar plasten växthusgasutsläpp som hotar våra globala klimatåtaganden och den biologiska mångfalden. Denna rapport understryker att kraftfulla åtgärder krävs. Sverige vill vara en del av lösningen i att utveckla ett ambitiöst globalt avtal och ta till vara på denna unika möjlighet att få ett slut på plastföroreningar, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, i en kommentar.

Det kommande internationella mötet, som syftar till att uppnå ett globalt avtal för att minska plastföroreningar, är planerat att äga rum i Kenya senare i höst. För Sverige är det viktigt att avtalet blir juridiskt bindande och att det inkluderar hela plastens livscykel.

En annan prioritering är att avtalet säkerställer att plastprodukter designas för att vara återvinningsbara och att farliga kemikalier i plast samt onödiga plastprodukter förbjuds.

De föreslagna åtgärderna i korthet:

 1. Säkerställa minskade mängder ny plast.
 2. Använda avgifter för ny plast för att finansiera lösningar för hela plastlivscykeln.
 3. Använda skräddarsydda åtgärder för att minska plastanvändningen i olika sammanhang.
 4. Förbjuda onödiga engångsplastprodukter.
 5. Sätta mål för att återanvända onödiga engångsplastprodukter.
 6. Fastställa kriterier för att fasas ut problematiska plaster, polymerapplikationer och farliga kemikalier.
 7. Införa regler för design av plastprodukter som främjar säker återanvändning, reparation, lång hållbarhet och kostnadseffektiv återvinning.
 8. Sätta mål för insamling och återvinning av plast.
 9. Använda producentansvarssystem som anpassas över olika sektorer.
 10. Implementera åtgärder för en rättvis övergång för den informella plastsektorn.
 11. Införa begränsningar för handel med plastavfall.
 12. Upprätta standarder för kontrollerad bortskaffande av avfall som inte kan förhindras eller återvinnas.
 13. Starta program för att minska och ta bort gammal plast i miljön.
 14. Polices för att minska användningen och utsläppen av mikroplaster vid källan.
 15. Polices för att fånga upp mikroplaster nedströms och säkerställa deras kontrollerade bortskaffande.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.