Regeringen vinner miljörörelsens antipris

Greenwash Regeringen tilldelas årets Svenska Greenwashpris 2023 med motiveringen att de, trots sina påståenden om att bedriva en ambitiös och effektiv klimatpolitik, genomför "flera allvarliga och alarmerande försämringar av miljö- och klimatpolitiken".

Regeringen vinner miljörörelsens antipris
Årets vinnare presenterades i samband med ett seminarium på lördagen under Bokmässan i Göteborg.

I år nominerades Svenska kyrkan, Preem och den svenska regeringen till utmärkelsen för Sveriges mest framträdande greenwashare. Svenska Greenwashpriset delas nu ut för 13:e gången, med målet att belysa hur företag, organisationer och makthavare använder vilseledande marknadsföring för att skapa en felaktigt grön image.

– Att svenska regeringen tar hem Svenska Greenwashpriset visar på att det är dags att de svarar på hur de ska hjälpa Sverige genom klimatkrisen. Regeringens klimatpolitik är otillräcklig, vi kommer varken klara våra egna åtaganden enligt klimatlagen eller de åtaganden vi har gentemot EU och FN. Trots löftena om effektiv och ambitiös klimatpolitik ökar regeringen aktivt utsläppen och förvärrar klimatkrisen. Samtidigt drar man ned på klimatanpassningsbudgeten, säger Jordens Vänners ordförande Nastaran Zargari, i en kommentar.

Årets vinnare presenterades i samband med ett seminarium på lördagen under Bokmässan i Göteborg.

”Vi som klimaträttviseorganisation ser allvarligt på att svenska regeringen skjuter utsläppsminskningar på framtiden. Det får betydande sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser. Genom sin politik väljer regeringen att vara en del av problemet i stället för att lyssna på forskarkåren och lösningar som framförs av gräsrotsorganisationer”, kommenterar Nastaran Zargari.

De två andra nominerade i årets omröstning var Svenska kyrkan, som hade blivit nominerad för sin tveksamma skogsförvaltning och utnyttjande, och drivmedelsföretaget Preem, som hade nominerats för att de fortsatte med sina gröna PR-kampanjer även när de ökade sina investeringar inom fossilintensiv verksamhet.

Fakta

Vinnarmotivering: Regeringen

”2023 års vinnare av Svenska Greenwashpriset, svenska regeringen, har på kort tid gjort flera allvarliga och alarmerande försämringar av miljö- och klimatpolitiken. Trots att forskarsamfundet varnar för en planetär kris med omfattande konsekvenser för allt liv på jorden till följd av klimatförändringarna väljer regeringen att riva upp styrmedel och stöd som tvärtom borde ha stärkts. Sedan den tillträdde har regeringen bland annat avvecklat Miljödepartementet, sänkt priset på fossila drivmedel, slopat bonus malus, ökat milersättningen, minskat anslagen till naturvård, gjort nedskärningar inom myndigheter som arbetar med klimatanpassning samt öppnar upp för gruvbrytning i känsliga naturområden och flaggar för ytterligare storskalig exploatering av skog och mark. Trots detta hävdar representanter från regeringen att Sverige är och kommer att förbli ett föregångsland i den gröna omställningen.

Om och om igen upprepar klimat- och miljöministern att regeringen vill driva en ‘ambitiös och effektiv’ klimatpolitik och kommer att göra ‘allt de kan’ för att nå de uppsatta klimatmålen. Det är illa nog att föra en politik som hotar mänsklighetens framtid.

Men när regeringen dessutom, trots invändningarna från forskarsamfundet och klimatpolitiska rådet, hävdar att de för en ‘effektiv och ambitiös klimatpolitik’ riskerar de dessutom att rasera vår tilltro till objektiva fakta och forskning. Därför blir regeringens uppenbara lögner så mycket allvarligare.

Det är inte första gången Jordens Vänner nominerar en regering för dess grönmålning, men den nuvarande regeringen saknar motstycke. Aldrig någonsin tidigare har Sverige letts av en så klimatfientlig regering som Kristerssons. Därför är svenska regeringen en värdig vinnare av Svenska Greenwashpriset 2023.”

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.