Regeringen vill öppna fjärrvärmenäten

Energi Det ska bli lättare för nya aktörer att ansluta sig till fjärrvärmenäten. Det är kontentan av det förslag som regeringen idag överlämnat till riksdagen.

För att underlätta för restvärmeleverantörer och andra värmeproducenter föreslår regeringen nu att nya bestämmelser ska införas i fjärrvärmelagen. Förslagen i den proposition som idag överlämnats till riksdagen syftar till att förbättra för den som vill få tillträde till och ansluta sig till ett fjärrvärmenät, till exempel industrier som i sina processer alstrar ett överskott av värme.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.

Samtidigt som regeringen lägger fram detta förslag meddelar man också att man avvaktar med att ta ställning till det förslag Energimarknadsinspektionen lagt om att införa en så kallad prisförändringsprövning när det gäller fjärrvärmepriserna. Förhoppningen är att parternas så kallade prisdialog ska leda till en bättre och mer förutsägbar prissättning på fjärrvärme.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.