nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Regeringen vill minska flygets miljöpåverkan

Regeringen presenterar idag sin politik för flygtransporter.
– Vi ska säkra schysta villkor och en sund konkurrens, samtidigt som vi minskar flygets klimat- och miljöpåverkan, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

  • Annons 1

Det är många behov som socialdemokraterna och miljöpartiet vill tillgodose med sin nya politik för flygtrafiken.

Utgångspunkten för arbetet med flygpolitiken har varit de transportpolitiska målen och regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Regeringen hoppas att politiken ska bidra till att göra Sverige till ett mer hållbart samhälle – både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Det innebär att samtidigt som flygets klimatpåverkan ska minska, kan Arlanda flygplats byggas ut. Arlanda ska vara Nordens ledande storflygplats och snarast börja utvecklas ”på ett långsiktigt hållbart sätt”.

– Regeringen kommer därför att tillsätta ett Arlandaråd för att ta fram en strategisk färdplan för Arlandas långsiktiga utveckling. Även de regionala mindre flygplatserna är betydelsefulla i transportsystemet och deras roll och förutsättningar behöver också ses över, säger Anna Johansson (S).

Så vill regeringen minska flygets miljö- och klimatpåverkan:

  • En utredning om hur en svensk flygskatt kan utformas överlämnandes till regeringen den 30 november 2016. Genom en skatt på flygresor kan flyget i högre utsträckning bära sina egna klimatkostnader. Regeringens ambition är att skatten ska införas.
  • Statens energimyndighet har tilldelats särskilda medel för samordning av en omställning av transportsektorn till fossilfrihet, vilket inkluderar att ta fram en strategisk plan.
  • Sverige ska fortsätta att vara ledande i utvecklingen av effektiviseringen av luftrummet i samverkan med andra länder.
  • Utformningen av det svenska luftrummet behöver ses över.
  • Flyget ska bidra till målet om Sverige som ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
  • Flyget ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.
  • Sverige ska vara pådrivande i EU och Internationella civila luftfartsorganisationen, Icao, för effektiva krav och styrmedel för att minska flygets miljö- och klimatpåverkan.

Flygtrafiken står enligt Trafikanalys för omkring två procent av de globala utsläppen av koldioxid. Det svenska inrikesflyget svarar, enligt Naturvårdsverket, för cirka tre procent av utsläppen från inrikes transporter.

 

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.