Regeringen vill minska flygets miljöpåverkan

Transport Regeringen presenterar idag sin politik för flygtransporter.
– Vi ska säkra schysta villkor och en sund konkurrens, samtidigt som vi minskar flygets klimat- och miljöpåverkan, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Det är många behov som socialdemokraterna och miljöpartiet vill tillgodose med sin nya politik för flygtrafiken.

Utgångspunkten för arbetet med flygpolitiken har varit de transportpolitiska målen och regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Regeringen hoppas att politiken ska bidra till att göra Sverige till ett mer hållbart samhälle – både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Det innebär att samtidigt som flygets klimatpåverkan ska minska, kan Arlanda flygplats byggas ut. Arlanda ska vara Nordens ledande storflygplats och snarast börja utvecklas ”på ett långsiktigt hållbart sätt”.

– Regeringen kommer därför att tillsätta ett Arlandaråd för att ta fram en strategisk färdplan för Arlandas långsiktiga utveckling. Även de regionala mindre flygplatserna är betydelsefulla i transportsystemet och deras roll och förutsättningar behöver också ses över, säger Anna Johansson (S).

Så vill regeringen minska flygets miljö- och klimatpåverkan:

 • En utredning om hur en svensk flygskatt kan utformas överlämnandes till regeringen den 30 november 2016. Genom en skatt på flygresor kan flyget i högre utsträckning bära sina egna klimatkostnader. Regeringens ambition är att skatten ska införas.
 • Statens energimyndighet har tilldelats särskilda medel för samordning av en omställning av transportsektorn till fossilfrihet, vilket inkluderar att ta fram en strategisk plan.
 • Sverige ska fortsätta att vara ledande i utvecklingen av effektiviseringen av luftrummet i samverkan med andra länder.
 • Utformningen av det svenska luftrummet behöver ses över.
 • Flyget ska bidra till målet om Sverige som ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
 • Flyget ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.
 • Sverige ska vara pådrivande i EU och Internationella civila luftfartsorganisationen, Icao, för effektiva krav och styrmedel för att minska flygets miljö- och klimatpåverkan.

Flygtrafiken står enligt Trafikanalys för omkring två procent av de globala utsläppen av koldioxid. Det svenska inrikesflyget svarar, enligt Naturvårdsverket, för cirka tre procent av utsläppen från inrikes transporter.

 

Fakta

Regeringens flygstrategi

 

 1. Tillgänglighet för resenärer inom Sverige och internationellt
 2. Förstärkning av Arlanda flygplats som nav och storflygplats
 3. Minskning av flygets miljö- och klimatpåverkan
 4. Hög flygsäkerhet med målbaserade regelverk
 5. Rättvisa villkor och sund konkurrens
 6. En forskningsstark och innovativ flygindustrination
 7. Ökad export av svenska varor och tjänster

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.