Regeringen vill ha mer information om grundvatten

grundvatten Sveriges geologiska undersökning (SGU) ska förbättra kunskapen om Sveriges grundvatten. Det ska bland annat ske genom att fastighetsägare själva ska rapportera in sina brunnar.

Regeringen vill ha mer information om grundvatten
Stock.xchng

Den torra sommaren och de låga grundvattennivåerna ligger bakom ett regeringsbeslut om att förbättra kunskapen om grundvattnet. Nu ska tre av SGU:s (Sveriges geologiska undersökningar) databaser uppdateras, enligt ett regeringsuppdrag. Det handlar om Vattentäktsarkivet, Grundvattennätet och Brunnsarkivet.

Läs mer: Forskare: Sverige måste kartlägga sinande drickvatten

SGU ska se till att fastighetsägare själva kan rapportera in uppgifter om brunnar till Brunnsarkivet, och komplettera befintlig information med uppgifter om till exempel kapacitet och uttagsmängd. SGU ska öka stödet till kommuner och länsstyrelser både inom vattenplanering och med underlag som ska hjälpa myndigheterna att svara på frågor om grundvattnet.

Fastighetsägarna viktig roll

Mycket av informationen som behövs hoppas alltså SGU och regeringen att fastighetsägarna ska bidra med.

– Den information vi får in hjälper oss att kunna förutse vilka områden som är sårbara för torka och vilka insatser som behövs för att undvika en allvarlig vattenbrist. Det kommer att vara värdefullt i SGU:s arbete med miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet”, säger Bo Thunholm, grundvattenexpert vid SGU, i ett pressmeddelande.

Uppdraget – som ska utföras i samarbete med Livsmedelsverket – ska slutrapporteras i februari nästa år.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.