Regeringen vill ha dialog om klimatet

I januari presenterade Europeiska komissionen ett klimat- och energipaket för hela unionen. Målen är tuffa och nu vill regeringen samla svenskt näringsliv i en dialog om hur samhället kan dra nytta av en klimatomställning.

Klimatpaketet innebär satsningar inom förnybar energi, förnybara drivmedel och energieffektivisering. Varje land har fått mål som de ska uppfylla. För Sveriges del innebär förslaget att andelen förnybar energi ska öka från 40 till 49 procent till 2020. När det gäller utsläppsminskningar ska Sveriges utsläpp av växthusgaser reduceras med 17 procent till 2020, jämfört med 2005. Inom EU pågår just nu förhandlingar om paketets olika delar och målet är att man ska kunna ta ett definitivt beslut i början av 2009.

– Kommissionens förslag är kanske den största och viktigaste överenskommelse som EU har gjort, kommenterar Maud Olofsson under ett seminarie med svenskt näringsliv.

Stora förändringar

Men för att nå målen krävs stora satsningar i hela samhället. Regeringen vill därför forma en klimat och energipolitik med bred förankring i samhället. Igår hölls därför ett upptaktsmöte med 300 inbjudna från privat och offentligt näringsliv där bland annat den Europeiska kommissionens klimat- och energipaket presenterades av EU-kommissionär Andris Piebalgs. I Sverige ska överläggningar med olika branscher och intresseorganisationer inledas under våren. Syftet är att olika aktörer ska vara med och bidra till utformningen av en långsiktig klimat- och energipolitik.

– Min förväntning är att näringslivet tar det här på allvar och ser till möjligheterna, kommenterar miljöminister Andreas Carlgren.

I Sverige har regeringen en rad utredningar på gång inom områdena energieffektivitet, förnybar energi och förnybara bränslen. Bland annat vill regeringen bygga ” ett tredje ben” inom energiområdet som handlar om satsningar på sol vind och vattenkraft. Utredningarna ska mynna ut i en klimatproposition som väntas i oktober.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.