Regeringen tillsätter klimatberedning

Regeringen har nu fattat beslut om direktiven för den parlamentariska beredningen för översyn av klimatpolitiken. I uppdraget ingår att utveckla nationella mål och åtgärder för den svenska klimatpolitiken. Uppdraget ska redovisas senast i mitten av januari 2008.

Det mål som ska sättas ska förankras i nationell och internationell forskning. Beredningens arbete ska samordnas med arbetet i Klimat- och sårbarhetsutredningen och Kommissionen för hållbar utveckling.

I beredningens uppgifter ingår bland annat:

» lämna förslag till nationella mål för utsläpp av växthusgaser till 2020 och 2050

» lämna förslag på handlingsplaner med åtgärder och styrmedel för att uppnå de föreslagna målen

» förbereda underlag för Sveriges position i kommande förhandlingar om framtida åtaganden om minskade utsläpp av växthusgaser i förhållande till EU respektive internationellt, inklusive gentemot utvecklingsländerna

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.