Regeringen satsar på miljöteknikexport

Regeringen har beslutat om en satsning på främjande av export av svensk miljöteknik. Satsningen är på 30 miljoner kronor under perioden 2007 till och med 2009. Exportrådet får i uppdrag att stödja internationalisering och nya exportaffärer för svenska miljöteknikföretag, med fokus på små och medelstora företag.

– Svensk miljöteknik är i många avseenden världsledande och därför vill regeringen vara med och stödja exporten. Det är både ett sätt att skapa fler jobb i Sverige och rädda miljön, uppger näringsminister Maud Olofsson.

Uppdraget ges mot bakgrund av att den internationella marknaden för miljöteknik växer snabbt samtidigt som många svenska miljöteknikföretag är små och har begränsad erfarenhet av exportaffärer.

Insatserna ska bland annat inriktas på:

* efterfrågestyrd koordinering av svensk miljöteknikexport

* analyser av marknader med stor exportpotential för svensk miljöteknik

* benchmarking av exportfrämjande inom miljöteknik gentemot relevanta länder

* vägledning till företag och grupper av företag på prioriterade marknader

* vidareutvecklad marknadsföring av konceptet Hållbara Städer (Sustainable City)

I förra veckan samtalade dessutom Maud Olofsson med miljöteknikföretagare och företrädare för näringslivsorganisationer för att diskutera för branschen aktuella frågor.

Diskussionerna handlade bland annat om förutsättningar för ökad svensk miljöteknikexport, riskkapitalförsörjning till miljöteknikområdet och vikten av en stark hemmamarknad.

– Miljöteknik är en dynamisk och snabbt växande bransch med stor potential till ytterligare tillväxt, nya jobb och ökade exportintäkter för Sverige. Därför är det viktigt att få i stånd en dialog med branschen. Vi har haft ett mycket bra och givande samtal och det känns viktigt för mig som näringsminister att ha direktkontakt med dessa företag, uppger Maud Olofsson.

För planering och genomförande av ytterligare insatser inom miljöteknikområdet kommer regeringen under 2008 att ombilda Swentec, Sveriges Miljöteknikråd, till en delegation för miljöteknik. Swentec kommer då att bli direkt underställd Regeringskansliet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.