Regeringen satsar på miljöbilspremie

200 miljoner kronor över de kommande tre åren. Så mycket ska gå till att stimulera bilköpare att byta upp sig till miljöalternativ, den så kallade supermiljöbilspremien.

Regeringen satsar 
på miljöbilspremie

Med en supermiljöbil avses en personbil som uppfyller EU:s senaste avgaskrav och som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer. Exakt vilka bilmodeller som ska omfattas av premien komme runder hösten.

– Supermiljöbilspremien är startskottet för introduktionen av de mest miljövänliga bilarna på våra vägar, och utgör ett verktyg i arbetet för att minska utsläppen från transportsektorn, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Premien var en del av Alliansens valmanifest och har varit ute på remiss tills nu.

– Regeringen har tagit till sig av synpunkterna som framkom under remissrundan. Vi breddar därför premien till att omfatta inte bara privatpersoner, utan även bilpooler, offentlig sektor samt företag, inkluderande taxibolag och biluthyrningsföretag. Det viktiga är att vi får ut de första bilarna på gatorna så att allmänheten kan se att tekniken finns och fungerar, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.