Regeringen satsar miljarder på rena hav

Juridik & Politik Regeringen och Vänsterpartiet har lagt fram en budgetproposition för 2018, där de kommande år vill satsa 2,1 miljarder kronor på att minska miljögifter, nedskräpning och övergödning i Sveriges kuster, hav och sjöar.

Regeringen satsar miljarder på rena hav

Med de nya pengarna vill regeringen sanera miljöfarliga vrak, finansiera projekt mot övergödning och stärka skyddet av marina områden.

– Hoten mot haven är många och allvarliga, men vi står inte utan lösningar. Det finns mycket vi kan göra för att säkerställa att vi har friska och rena hav som kan förse oss med allt från mat och jobb till bad och strandpromenader. Med den här budgeten kommer Sverige ta ett rejält kliv framåt i det arbetet, säger klimatminister Isabella Lövin.

Miljögifterna ska bort

Runt Sveriges kuster finns runt 17 000 vrak. Av dessa utgör 30 en akut miljöfara. Ofta handlar det om bunkerolja och annat bränsle som riskerar att läcka ut, eller som redan gör det. Därför föreslår regeringen en satsning på 25 miljoner kronor per år under en tioårs period, för att få bukt på problemet.

Saneringsanslaget för Östersjön stärks även ytterligare. Här vill regeringen satsa 80 miljoner kronor 2018, 100 miljoner kronor 2019 och 145 miljoner kronor 2020. Regeringen vill också satsa ytterligare 180 miljoner kronor fram till 2020 på att minska mängden läkemedel som hamnar i miljön.

Bättre skydd av marina områden

De satsningar som regeringen tidigare gjort på skydd av marina områden har gjort att Sverige dubblerat arealen skyddad havsmiljö på bara ett år; från 6,7 till 13,6 procent. Vi har därmed nått målet om att skydda minst 10 procent av våra havsområden till 2020.

Men skyddet inom respektive område måste förbättras och de olika områdena måste bindas ihop bättre. Regeringen föreslår därför en förstärkning av anslaget för marint områdesskydd med 50 miljoner kronor 2018 samt 67 miljoner kronor för 2019 respektive 2020.

Läs mer om regeringens satsningar här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.