Regeringen satsar 2,3 miljarder på havet

Regeringen avsätter 2,3 miljarder kronor i åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö. Ansvarig för arbetet med havsplanering blir den nya Havs- och vattenmyndigheten.

I takt med att det görs allt större anspråk på haven för vindkraft, vågkraft, fiskeriverksamheter och transporter ökar behovet av planering kring hur havsmiljön kan brukas utan att förbrukas. I budgetpropositionen föreslår regeringen därför att Havs- och vattenmyndigheten blir ansvarig för att dra igång arbetet med havsplanering för svenska vatten och svensk ekonomisk zon. I arbetet ska näringslivet och miljöorganisationer bjudas in för att medverka.

– Miljöfrågorna måste komma med från början när olika intressenter ska samsas kring användande av havets resurser. Havsplanering är ett sätt att möjliggöra ett brukande utan förbrukande av våra känsliga hav. När vi nu sätter igång med havsplanering får vi större möjligheter att skapa ett hållbart användande av havets resurser, samtidigt som vi skyddar och återskapar känsliga ekosystem, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Totalt avsätter regeringen över 2,3 miljarder kronor till åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö mellan 2012 och 2015. Av dessa öronmärks 108 miljoner kronor till arbetet med havsplanering.

– Havsplanering är viktig inte minst för att skapa tydliga och stabila förutsättningar för till exempel vindkraftsutbyggnad till havs. För näringslivet innebär det en ökad förutsägbarhet när spelreglerna blir tydligare, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.