Regeringen prioriterar klimat och hav i budgetproposition

2010 års budgetproposition innebär en prioritering på klimat och hav. Internationella klimatinvesteringar tillförs 200 miljoner kronor 2012 och totalt satsas 1,05 miljarder kronor under 2008-2012.

– Sverige ska visa ledarskap både vad gäller det vi gör här hemma och internationellt. Till de senaste årens kraftiga satsningar läggs nu ytterligare pengar till gröna klimatinvesteringar i utvecklingsländer. Åtgärder för de allra fattigaste länderna som ofta drabbas hårdast av klimatförändringarna är en nyckelfråga, säger miljöminister Andreas Carlgren som menar att stärkt förtroendet mellan i- och u-länder är avgörande för en ambitiös överenskommelse i Köpenhamn.

I budgeten tillförs havsmiljön ytterligare 105 miljoner kronor för 2012. Nya medel för genomförandet av kemikalielagstiftningen Reach på 30 miljoner kronor per år från och med 2010 till Kemikalieinspektionen ska möjliggöra utökad tillsyn och snabbare handläggning.

Arbetet med klimatanpassning får 17 miljoner kronor under åren 2010 och 2011 samt 92 miljoner kronor år 2012. Dessutom får SMHIs klimatforskning och Formas ytterligare anslag.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.