Regeringen presenterar 11 förslag för snabbare tillståndsprocesser

Politik Regeringen vill minska antalet tillståndspliktiga ärenden, göra ändringstillstånd som huvudregel samt förlänga giltighetstiden för tillstånd. Det är tre av de totalt elva förslag för snabbare tillståndsprocesser som regeringen nu lämnar över till Lagrådet.

Regeringen presenterar 11 förslag för snabbare tillståndsprocesser
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokthari (L). Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Långa och krångliga tillståndsprocesser är det största hindret i företagens omställning. Att göra dem kortare och mer effektiva är därför en av regeringens viktigaste prioriteringar. Det meddelade Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) vid en pressträff på måndagen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
 • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Under pressträffen presenterade hon också elva förslag för snabbare tillståndsprocesser, som regeringen nu lämnar över till Lagrådet.

– Det är tyvärr vanligt att företag ser dagens tillståndsprocesser som ett hinder för att ställa om sina verksamheter och det vill den här regeringen ändra på. Ineffektiva miljöprövningar skapar problem för företagens konkurrenskraft och därmed för Sveriges ekonomi. Det skapar problem för kraftig utbyggnad av fossilfri elproduktion som behöver ske, säger Romina Pourmokhtari (L).

Ändringstillstånd som huvudregel

Det första förslaget som Romina Pourmokhtari (L) lyfter, handlar om att göra ändringstillstånd som huvudregel.

– En av de viktigaste frågorna är att ändringstillstånd ska kunna användas i större utsträckning. Detta för att öka investeringsviljan och bidra till en infasning av ny teknik. Idag kan det exempelvis vara svårt att bedöma om det är möjligt med ett ändringstillstånd. Med det nya förslaget blir ett ändringstillstånd huvudregel, om ansökan inte avser för hela verksamheten.

Ett annat förslag handlar om att förlänga giltighetstiden för tillstånd med 3 år.

– Det kan handla om en bergtäkt som inte har brutit ut den mängd som verksamheten har tillstånd för under tiden de har. Då kan tillståndet förlängas, i stället för att företaget behöver påbörja en ny tillståndsprocess, säger hon.

Ett tredje förslag handlar om att färre ärenden ska bli tillståndspliktiga genom att föreläggandet om ett tillstånd ska endast behöver meddelas vid ”betydande miljöpåverkan”. Övriga förslag handlar bland annat om att ta bort Kammarkollegiet som partsmyndighet, utveckla länsstyreslernas roll under avgränsningssamrådet samt ofta använda muntlig förberedelse.

Fakta

Regeringens 11 förslag för snabbare tillståndsprocesser

 1. Ökade möjligheter till ändringstillstånd införs
 2. Ändringsprövning ska vara huvudregel vid ansökan om att ändra miljöfarlig verksamhet
 3. Giltighetstiden för tillstånd ska kunna förlängas med tre år
 4. Föreläggande om tillstånd ska kunna meddelas vid betydand miljöpåverkan
 5. Länsstyrelsens roll under avgränsningssamrådet utvecklas
 6. Tidplaner för handläggningen av ansökan om tillstånd ska tas fram av prövningsmyndigheten i större utsträckning
 7. Kammarkollegiet tas bort som partsmyndighet
 8. Möjlighet att begära uppdaterade ansökningar och yttranden
 9. Det ska bli lättare att avgöra mål utan huvudförhandling
 10. Utrymme för digital handläggning
 11. Muntlig förberedelse ska användas oftare

Måna om att upprätthålla miljölagstiftning

På en fråga om vilka risker som Romina Pourmokhtari ser med att förkorta tillståndsprocesserna, svarar hon att regeringen är ”väldigt måna om att upprätthålla den höga nivå av miljölagstiftning som vi har i Sverige”.

– Vi är måna om att vi inte snabbar på, på bekostnad av den standard och kvalitet som vi har idag, säger hon.

Förslagen samspelar till viss del med förslag som redan befintliga utredningar, meddelar miljöministern. De nämnda utredningarna är bland annat en om förkortade och förenklade tillståndsprocesser enligt miljöbalken, den så kallade Miljötillståndsutredningen, som ska vara färdig i december i år.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.