Regeringen: Mer än dubbelt så mycket el behövs 2045

Politik Regeringen vill se flera nya mål för energipolitiken. Bland annat bör Sverige planera för att möta ett elbehov om minst 300 terawattimmar år 2045. Det framgår av regeringens energiproposition, som också innehåller etappmål på vägen dit.

Regeringen: Mer än dubbelt så mycket el behövs 2045
Ebba Busch (KD), energiminister.

”Det här är en kraftig kursomläggning jämfört med de senaste åren”, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) på en pressträff om den energipolitiska inriktningspropositionen som nu lämnas till riksdagen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Vidare säger hon att det är tydligt att elbehovet i Sverige förväntas öka, och för att uppnå klimatmålen och genomföra den gröna omställningen måste både industrin och transportsystemet elektrifieras.

I regeringens energiproposition fastställs tre mål, varav det första är ett planeringsmål för ”proaktiv utbyggnad”. Det handlar om att Sverige år 2045 ska ha en elproduktion med ett tillhörande elnät som kan leverera ungefär dubbelt så mycket el som dagens nivåer, vilket motsvarar 300 terawattimmar.

Ebba Busch (KD) understryker att Elområde 4, den sydligaste delen av landet, har den sämsta elförsörjningen i Europa.

”När vi säger el vid rätt tid och plats så menar vi det verkligen”, säger hon.

Mål två är ett leveranssäkerhetsmål och mål tre handlar om energieffektivisering. Regeringen föreslår också regionala etappmål med femårsintervall med start 2030. Förslaget är ett resultat av krav från energibranschen och oppositionen.

”Om vi ska klara av våra klimatmål och ställa om hela vägen ner till netto-nollutsläpp senast år 2045 då behöver vi påbörja ett återskapande av ett robust och effektivt energisystem i Sverige”, säger Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)

Enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari krävs en kraftfull utbyggnad av kärnkraft motsvarande tio nya storskaliga reaktorer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.