Regeringen KU-anmäls för klimatuttalanden – igen

Klimat Miljöpartiet KU-anmäler Romina Pourmokhtari (L) för andra gången på mindre än en vecka.

Regeringen KU-anmäls för klimatuttalanden – igen
Elisabeth Svantesson (M) och Romina Pourmokhtari (L). Foto: Henrik Nyström/ Elima Mwinyipembe

Regeringens politik leder till fem gånger större utsläpp till år 2030 än vad som kommunicerats i regeringens budgetproposition. Det anser Miljöpartiet som för andra gången på några dagar KU-anmäler klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Partiet passar också på att KU-anmäla finansminister Elisabeth Svantesson som ansvarar för den budgetproposition som MP anser innehålla vilseledande uppgifter. Det var på en pressträff på tisdagen som Miljöpartiets klimatpolitiska talesperson Elin Söderberg berättade att hennes parti valt att lämna in ännu en KU-anmälan med udden riktad mot regeringens klimatpolitik.

Det är en formulering i budgetpropositionen för 2024, utgiftsområde 20, bilaga 1 på sidan 25 som Miljöpartiet reagerat på. Där står det följande om klimatredovisning:

“Till följd av beslut som fattats mellan den 1 juli 2022 och 1 juli 2023, beräknas utsläppen öka med 5,9–9,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 2030.”

Beräkningar från riksdagens utredningstjänst visar dock att den totala utsläppsökningen fram till och med 2030 snarast motsvarar cirka 50 miljoner ton koldioxidekvivalenter, nästan fem gånger så mycket som det regeringen kommunicerar i budgetpropositionen.

Ställer krav på klimathandlingsplanen

”Det skrivningen citerad ovan får antas syfta på är att utsläppen beräknas vara 5,9–9,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter högre år 2030, jämfört med tidigare prognos för år 2030. Skrivningen “till 2030” är tydligt missvisande”, skriver Miljöpartiet i sin anmälan till konstitutionsutskottet.

I samband med KU-anmälan lägger Miljöpartiet också fram partiets krav på den klimathandlingsplan som regeringen ska presentera före årsskiftet. Partiet kräver bland annat att regeringen ”reparerar hela den verkliga klimatskadan” som man menar att regeringen orsakat. Man kräver också att regeringen redogör för hur transportmålet till 2030 ska nås.

Romina Pourmokhtari avböjer att kommentera anmälan till Miljö & Utveckling. Inte heller Elisabeth Svantesson har i skrivande stund gett en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.