Regeringen inför planeringsstöd för vindkraft

Regeringen har beslutat om att införa ett planeringsstöd för vindkraft. Stödet är tänkt att underlätta utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Planeringsstödet riktar sig framför allt till kommuner med goda vindförutsättningar. Länsstyrelser och olika kommunala samverkansorgan kan också söka pengar. Stödet, som är på 30 miljoner kronor per år i två års tid, administreras av Boverket.

Kommunal planering spelar en stor roll vid utbyggnaden av vindkraft. Det är i den kommunala planeringen goda vindlägen tas fram och intressekonflikter hanteras. Planeringen bör ge tydliga förutsättningar för dem som investerar i vindkraft, anser regeringen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.