Regeringen: Förläng elcertifikatsystemet

Elcertifikatsystemet förlängs till 2035 och kvotplikten höjs. Det föreslår regeringen i en proposition.

Regeringen: Förläng elcertifikatsystemet

I nästa vecka lämnar regeringen, med näringsminister Maud Olofsson i spetsen, över sin proposition om ett utvecklat elcertifikatsystem, till riksdagen.

– Nu skapar vi förutsättningar för en storskalig utbyggnad av ny förnybar elproduktion som förstärker Sveriges försörjningstrygghet och ger vårt energisystem ett tredje ben att stå på, säger Maud Olofsson.

Förlängs till 2035

Tanken med förslaget är att anpassa elcertifikatsystemet till regeringens nya mål för produktion av förnybar el. Målet är att höja ribban med 25 TWh till år 2020 jämfört med nivån år 2002.

Regeringen vill även att elcertifikatsystemet förlängs till och med 2035. Idag gäller det fram till 2030. I propositionen föreslås att ändringarna i elcertifikatslagen träder i kraft den 1 juli 2010.

Samarbete med Norge

Därtill slår regeringen fast sin ambition att utöka elcertifikatsystemet till andra länder, främst Norge. Tidigt i höstas togs ett första steg mot ett sådant samarbete när Maud Olofsson och Norges olje- och energiminister Terje Riis-Johansen skrev under en överenskommelse om principerna för en gemensam elcertifikatsmarknad.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.