Regeringen fokuserar på fordonsflottan

2030 ska fordonsflottan vara oberoende av fossila bränslen. Miljödelen i vårpropositionen handlar främst om att gynna de mest miljöanpassade bilarna.

Miljöbilsdefinitionen har varit på tapeten och nu föreslår regeringen att en ny definition, som baseras på EU-förordningen om utsläppsnormer för nya personbilar bör införas den 1 januari 2013. Med den skärps kraven för att få befrielse från fordonsskatt. Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet kommer att förlängas för bilar som är utrustade med den senaste och bästa tekniken. Det innebär att rena elbilar, laddhybrider och gasbilar kommer att erhålla skattelättnader också åren 2012 och 2013.

Subventionerna för elhybrider som drivs med fossilt bränsle och etanolbilar fortsätter inte eftersom regeringen anser att dessa tekniker nått en mognad.

Transportstyrelsen har tagit fram förslag på den supermiljöbilspremie som regeringen vill införa. Förlagen går nu ut på remiss och reformen genomförs år 2012.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.