Regeringens budget slår hårt mot svensk naturvård

Budget 2023 Förlorade arbetstillfällen, färre insatser för skydd av värdefull natur och bidragsstopp för nya projekt inom den lokala naturvårdssatsningen. Det står klart när Naturvårdsverket fördelar pengarna till naturvården.

Regeringens budget slår hårt mot svensk naturvård
Nu har Naturvårdsverket fördelat anslagen för värdefull natur. Foto: Adobe Stock.

Budgeten för 2023 innebär kraftigt minskade anslag för skydd av och åtgärder för värdefull natur. För skötsel minskar budgeten med 931 miljoner kronor och för skydd är minskningen 550 miljoner kronor, jämfört med 2022.

När Naturvårdsverket nu fördelar pengarna, står det klart att nedskärningarna slår hårt mot såväl naturvården som de människor som arbetar med den.

Omkring 1 000 förlorade arbetstillfällen

Bland annat räknar Naturvårdsverket med att omkring 1 000 årsarbetstillfällen kommer försvinna under 2023 till följd av de minskade anslagen. Många av dessa finns bland entreprenörer på landsbygden.

Nedskärningarna innebär enligt Naturvårdsverket också färre skötselinsatser i skyddade områden och färre åtgärder för bevarande av hotade arter. Medel för bekämpning av invasiva hotade arter kommer inte längre att betalas ut.

Landets länsstyrelser drabbas hårt

Konsekvenserna uppstår framför allt i det regionala arbetet, då en stor del av pengarna delas ut till landets 21 Länsstyrelser. Minskningen av medel innebär att nya lokala och kommunala projekt inom lokala naturvårdssatsningen, LONA ordinarie, inte kommer få bidrag. Endast pågående, fleråriga, projekt får fortsatt medel. LONA våtmark fortsätter däremot och har beviljats medel för nya projekt.

Vidare kommer de markägare som visat intresse att skydda värdefulla miljöer nu tvingas vänta på ersättning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.