Regeringen bjuder in företag till klimatmöte

Politik Statsministern, näringsministern och miljöministern meddelar att regeringen kommer att bjuda in det svenska näringslivet till ett klimatmöte före sommaren.

Regeringen bjuder in företag till klimatmöte
Miljöminister Romina Pourmokhtari (L), statsminister Ulf Kristersson (M) och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD). Foto: Regeringen

Regeringen kommer före sommaren att bjuda in svenska företag, fackföreningar, forskare och civilsamhället till ett ”nationellt klimatmöte”. Det berättade statsminister Ulf Kristersson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) i en debattartikel Dagens Nyheter på söndagen.

”För att nå hela vägen till nollutsläpp krävs en ny klimatpolitik. Näringslivet måste få rätt förutsättningar så att investeringarna i fossilfri energi och gröna innovationer kan öka”, skriver de tre statsråden.

”Ett superdepartement”

I debattartikeln kallar statsråden att det nya klimat- och näringsdepartementet för ett ”superdepartement” som innebär startpunkten för en ny politik som tar ett helhetsgrepp om klimatfrågorna. Här konstateras också att finanssektorn i allt högre utsträckning väljer att investera i fossilfria verksamheter och näringslivets fokus på klimatfrågorna gör det naturligt att ha ett arbeta med klimat- och näringslivsfrågorna under samma departement.

I debattartikeln lyfts också den rapport från Svenskt Näringsliv som visar att svensk industri genom sin export skapar en minskning av de globala utsläppen med 26 miljoner ton koldioxidekvivalenter och att det därför gör stor skillnad om svensk industri ställer om. Samtidigt pekar regeringen i debattartikeln ut ett antal intressekonflikter mellan klimatfrågan och andra miljöfrågor som man anser måste adresseras.

”För att klara klimatomställningen måste man se hur hela värdekedjan hänger ihop. För att få fler vindkraftverk, batterier, elbilar och solceller måste vi bryta mer metaller och mineral. För att byta ut oljebaserade produkter till biobaserade måste vi bruka skogen på ett hållbart sätt. För att elektrifiera transporter och industri måste vi stärka elnätet och bygga ut både elproduktionen och laddinfrastrukturen”, skriver debattförfattarna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.