Redaktionen tipsar: Det här får du inte missa under Almedalsveckan

ALMEDALEN 2023 Almedalsveckan 2023 i Visby har dragit igång. Miljö & Utvecklings redaktion har gått igenom årets program och plockat fram de mest intressanta programpunkterna inom hållbarhetsområdet, dag för dag.

Redaktionen tipsar: Det här får du inte missa under Almedalsveckan
På tisdag startar Almedalsveckan 2023. Fotograf: Elin Nysten/Region Gotland

2075 evenemang är anmälda till årets Almedalsvecka i Visby den 27 juni – 1 juli. Över en fjärdedel rör ämnena hållbarhet och klimat/miljö. Det är med andra ord inte enkelt att välja rätt. För att underlätta har Miljö & Utveckling plockat ut några intressanta programpunkter inom hållbarhetsområdet.

Här kan du se programmet i dess helhet.

Dag 1

Fakta

Tisdag 27 juni

Trådlös elväg – bara en kul idé eller en faktisk lösning för transportsektorn?

09:00 – 09:15

Elvägar kan vara en lösning på omställningen till fossilfri transportsektor. Men hur funkar en trådlös elväg? Hur komplicerad är tekniken? Hur upplevs den i praktiken? I Visby finns Smartroad Gotland, en demonstration av trådlös elväg, finansierad av Trafikverket. Följ med och prova på att vara passagerare när bussen laddar medan den kör.

Arrangör: Smartroad Gotland
Plats: Vid Visby Hamnterminal

Mätning av social hållbarhet som är kvantifierbar, jämförbar och värdeskapande – går det?

12:00-12:30

“What gets measured gets done” – det som mäts blir gjort. För att på ett trovärdigt sätt kunna säga sig bidra till en positiv samhällsutveckling behöver företag ta reda på och förstå vilken påverkan de har.

Arrangör: PwC
Plats: Hästgatan 9

Agenda 2030 och omställningsfinansiering – hur hänger det ihop?

13:30 – 14:00

För att vi ska kunna nå Agenda 2030 behöver framtidens samhällen bli mer hållbara och livskraftiga. Omställningen kommer kräva kapital inte minst för kommuner och företag. Hur kan man komma i gång med sitt hållbarhetsarbete – och hur kan man identifiera affärspotential och finansieringsbehov?

Arrangör: Wasa Kredit
Plats: Strandvägen, H550, ”Kruttornet – en hållbar arena”

Corporate Sustainability Reporting Directive – mer än hållbarhetsrapportering?

14:30 – 15:30

Årets viktigaste hållbarhetsregelverk är Corporate Sustainability Reporting Directive -CSRD, en central del i arbetet med att höja kvaliteten på hållbarhetsrapporteringen till samma nivå som den finansiella rapporteringen. Hur kan företag arbeta med CSRD och använda det nya regelverket strategiskt?

Arrangör: PwC
Plats: Hästgatan 9

Dag 2

Fakta

Onsdag 28 juni

Sveriges roll för global utveckling i världen

08:00 – 08:45

Vi lever i en tid av osäkerhet. Konflikt pågår på flera kontinenter, klimatkris fortgår, demokratin är under attack, allt fler människor är på flykt och jämställdhetsarbetet möter motstånd. Vad är Sveriges ansvar?

Arrangör: Biståndsmyndigheten Sida
Plats: Donnersgatan 6, ”Sverige i världen”

Hållbarhetsfrågorna som präglar utvecklingen framöver – och uppstickarna du behöver ha koll på

09:00 – 09:45

Hållbarhetsfrågorna får allt större betydelse för näringslivet. Utmaningar som klimatförändringar och materialbrist skapar nya risker, men också hur bolag kan förändra sin affär för att bli en del av lösningen.

Arrangör: Dagens industri, Aktuell Hållbarhet
Plats: Strandvägen 4.3, ”Dagens industri och Aktuell Hållbarhets Hållbart Näringsliv”

Den hållbara framtiden finns i skogen

10:00 – 10:45

Skogsindustrin är en av Sveriges äldsta industrier. Samtidigt spelar den en nyckelroll i morgondagens gröna omställning. Unik i sitt dubbla värdeskapande binder skogen koldioxid och ger upphov till klimatsmarta produkter som kan ersätta exempelvis plastmaterial.

Arrangör: Östsvenska Handelskammaren
Plats: Mellangatan 27, ”Tält i trädgård”

Innovation med stora drakar och gröna uppstickare

11:45 – 12:30

Genom att se möjligheter i samhällsutmaningar har både stora globala bolag och nya uppstickare använt innovation för att komma framåt och driva den hållbara utvecklingen. Har de fler saker gemensamt? Vad är de största skillnaderna? Men framför allt, hur kan de lära av och stärka varandra?

Arrangör: Skanska
Plats: Rostockergränd 4, ”Skanskas trädgård”

Grön omställning längs industrins värdekedjor

12:15 – 13:00

Omställningen av industrin och samhällets värdekedjor pågår och kommer innebära stora samhällsförändringar. Hur kan vi säkerställa att nya energisystem, produktionsprocesser och produkter kan genomföras med önskat resultat? Hur undviker vi att skapa nya miljö- och hållbarhetsproblem?

Arrangör: Mistra
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal B22”

Hur mobiliserar svenska och europeiska städer för klimatneutrala städer 2030?

14:00 – 14:45

I Sverige och i Europa mobiliserar städer för missionen Klimatneutrala städer 2030. Omställningen kräver nya former för flernivåstyrning och samarbeten mellan lokala, nationella och europeiska nivåer. Hur kan vi ytterligare snabba på arbetet i omställningen till klimatneutrala städer?

Arrangör: Viable Cities
Plats: Mellangatan 7, ”(tält i trädgård)”

Dag 3

Fakta

Torsdag 29 juni

Hur blir koldioxidinfångning verklighet? Tekniken finns men hur skapar vi en långsiktig marknad?

08:00 – 08:45

Möjligheten att bygga CCS-anläggningar är avfallsbranschens största klimatfråga. Vi diskuterar utmaningarna med blandad biogen och fossil koldioxid, användning av negativa utsläpp, vilka kostnader och risker som uppstår för pionjärer och vad både kan och borde hända med den avskilda koldioxiden.

Arrangör: Hållbar Energi 2030, Öresundskraft, Sysav
Plats: Mellangatan 1, ”Mellangatan 1, trädgården”

Vad behöver företagen från politiken för att säkra konkurrenskraften?

09:00 – 09:45

Vad säger näringsliv och politiker om näringslivets förväntningar på regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan. Hur svarar politiker upp på detta i EU och Sverige? Hur skapas legitimitet för klimatpolitiken?

Arrangör: Hagainitiativet
Plats: fartyg, Teaterskeppet, ”Lilla matsalen”

Hur kan reklam bidra till bättre miljö? Vad kan annonsörer göra och hur kan konsumenter påverka?

11:15 – 12:00

Miljö- och klimatfrågor blir allt viktigare för konsumenter när de väljer vilka produkter och tjänster de vill ta del av. Annonsörer vill kommunicera sitt miljöarbete på ett etiskt korrekt sätt, men hur ska konsumenterna veta vad som är sanningsenligt och vad som är greenwashing?

Arrangör: Reklamombudsmannen
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Plan 5, Sal B51 Äutsikten”

Hur vill riksdagspartierna lösa kriserna för klimat och natur?

13:15 – 14:30

Redan idag medför klimatkrisen förödande konsekvenser för människor och natur världen över. Krisen för den biologiska mångfalden är lika akut. Men de politiska lösningarna svarar inte upp mot utmaningarna. För att vända utvecklingen krävs modiga beslut, kraftfulla åtgärder och brett samarbete.

Arrangör: Naturskyddsföreningen
Plats: Donnersgatan 6, ”Hansaplatsen”

Framtidens hållbara sjöfart – vad krävs på land?

14:00 – 14:45

Den svenska sjöfarten står för flera världsledande innovationer, testar nya bränslen och arbetar ständigt med den gröna omställningen. Vilka ändringar på land behövs för att hållbar sjöfart ska flyta?

Arrangör: Föreningen Svensk Sjöfart
Plats: Hamngatan 1, trädgården, ”Maritim Mötesplats”

Hur ser ungdomsförbunden på hållbarhet bortom 2030?

17:00 – 17:45

Med utgångspunkt i Europas mest utsatta elprisområde behövs lösningar inom hållbar energi, resurshantering och energieffektivisering. Lokala utmaningar blir globala lösningar. Ska vi nå de globala målen 2030 så krävs det mod, beslutsamhet och nya innovativa satsningar. Men vad händer efter 2030?

Arrangör: Hållbar Energi 2030
Plats: Mellangatan 1, ”Trädgården, Mellangatan 1”

Första stålverket i EU på 50 år – hur man får tillståndsprocessen att gå i rekordfart

17:00 – 18:00

Tillståndsprocesser brukar vara ett stort hinder för större investeringar och det är inte ovanligt med processer som pågår över ett decennium. Ska den gröna omställningen lyckas krävs det att processerna går så fort som möjligt och att lärdomar dras från de positiva exempel som finns.

Arrangör: H2 Green Steel
Plats: Södra Kyrkogatan 8

Dag 4

Fakta

Fredag 30 juni

Hur kan Sverige bli en cirkulär ekonomi?

08:30 – 09:15

Vad betyder det att gå från linjär till cirkulär och vilken roll kan skogsnäringen spela? Vad kan konsumenter, företag och politiken göra för att påskynda utvecklingen?

Arrangör: Skogsindustrierna
Plats: Hästgatan 2, ”Rosa Huset, 1 trappa upp”

Klimatkris – förbereder vi oss för apokalyps?

10:00 – 10:45

Det är bråttom nu! Är vi på väg mot en klimatkatastrof – eller är vi redan mitt i den? Apokalyps betyder uppenbarelse men också avslöjande. Kan klimatets ödesfrågor avslöja svaren för vad som behöver förändras och göras?

Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda
Plats: Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka,

Får du kalla kårar av EU:s krav på hållbarhet?

13:00 – 14:00

Hur kan EU-lagstiftning inom hållbarhet hjälpa bolag och finansmarknadsaktörer att skapa transparent, jämförbar och faktabaserad rapportering? hur kan det i sin tur hjälpa investerare, anställda och andra intressenter att förstå den påverkan dessa aktörer har på människor och planeten?

Arrangör: Ethos
Plats: fartyg, Teaterskeppet, ”Stora Matsalen”

Hur ställer vi om transportsektorn för att nå 2030-målet?

13:00 – 13:45

Bilen och Bränslet – där vet vi ungefär vad som behöver göras för att nå 2030-målet. Men på beteendesidan är det mer diffust, trots att potentialen är stor och genomförandet kan gå mycket snabbare än att t.ex. införa elflyg eller lägga nya stambanor.

Arrangör: 2030-sekretariatet
Plats: Mellangatan 27, ”2030-arenan”

EU-chocker, svenska politiska hittar och bottennapp – en klimatspaning framåt och bakåt

16:00 – 17:00

EU har på senaste tiden chockat många med ett pärlband av progressiva klimatbeslut. Vad innebär det för Sverige, vad kan komma härnäst och vilken blir Sveriges roll när EU tagit på sig ledartröjan? Och finns det risk för att ledartröjan åker av om Ursula von der Leyen åker ut vid nästa val?

Arrangör: Fossilfritt Sverige

Plats: Kinbergs plats 3, trädgården,

Dag 5

Fakta

Lördag 1 juli

Föregångsländer för fossilfrihet – vilka länder kan Sverige lära av?

08:00 – 08:45

Vilka är föregångsländerna som Sverige kan lära av och hitta inspiration och konkreta förslag för att nå transportsektorns 2030-mål?

Arrangör: 2030-sekretariatet
Plats: Mellangatan 27, ”2030-arenan”

Att kommunicera kring hållbarhetsfrågor- hur undviker vi greenwash och greenhush?

10:00 – 10:45

Anklagelserna om greenwash duggar tätt och det nya EU-förslaget för att motverka grönmålning riskerar att leda till att bolag inte längre vågar kommunicera kring hållbarhetsfrågor. Damned if you do, damned if you don’t!

Arrangör: 2030-sekretariatet, The Bacon Hospital
Plats: Mellangatan 27, ”2030-arenan”

Frågor från framtiden – Barnen driver klimatdebatten, ställer frågorna och levererar kritiken

12:00 – 12:45

Framtidens klimat berör kommande generationer som dock sällan eller aldrig involveras i de beslut som tas men som är avgörande för deras framtida livsvillkor. Vilka frågor kräver barnen svar på från dagens beslutsfattare?

Arrangör: Baseload Capital
Plats: Mellangatan 27, ”2030-arenan”

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.