Rapport: tydliga skillnader mellan blocken

Hur står sig blockens miljö- och klimatmål mot vetenskapen? Det granskas i en ny rapport från den gröna tankesmedjan Cogito.

Även om deras retorik kan låta likartad är alliansens och oppositionens klimatförslag i realiteten väldigt olika. Det konstaterar milöjournalisten Rikard Warlenius i rapporten Klimatmål inför verkligheten. Bakom rapporten står tankesmedjan Cogito, som kallar sig grön och där bland annat förre detta riksdagsledamoten för miljöpartiet, Per Garthon, är ordförande.

– För en oinvigd kan det vara svårt att förstå klimatpolitiken eftersom både alliansen och oppositionen använder samma retorik och säger sig vilja minska de svenska utsläppen med 40 procent till 2020. Men vår granskning visar att man räknat på olika sätt, och att det är en tydlig skillnad mellan blocken både på kort och lång sikt, säger Rikard Warlenius.

Båda missar målet

I rapporten uttrycks diffen i blockens löften i koldioxidekvivalenter. Det skiljer ungefär nio miljoner ton koldioxid till år 2020 och Warlenius menar att oppositionens mål är 44 procent högre än sittande regerings mål. Anledningen är enligt rapporten att regeringen räknar med utsläppsminskningar utomlands i målet. Och de tar inte med den betydande del av svenska utsläpp som omfattas av utsläppshandelssystemet i EU i sina beräkningar.

På det hela taget misslyckas dock båda blocken till stor del med att leva upp till det som vetenskapen länge menat är en kritisk hållpunkt: att hålla den globala uppvärmningen under tvågradersstrecket. Även om båda säger att de vill nå målet så räcker inte målsättningarna hela vägen. De rödgrönas långsiktiga mål är dock ett undantag. Dock når inget av blocken upp till vetenskapens nyare och mer uppdaterade mål: att hålla koldioxidkoncentrationen i atmosfären under 350 ppm.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.