Rapport: Svårt att nå miljömålen

Sverige har svårt att leva upp till miljömålen. Enligt Miljömålsrådets rapport är 9 av 16 mål omöjliga eller mycket svåra att nå.

Rapport: Svårt att nå miljömålen

– Det blir svårare att nå flera av våra svenska miljömål. Trenden har försämrats sedan förra året för sjöar, odlingslandskap, våtmarker och fjäll, främst eftersom insatta åtgärder är för svaga. Endast en tredjedel av delmålen för år 2010 kommer att uppnås. Det är ett allvarligt underbetyg för regeringens miljöarbete, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen och expert i Miljömålsrådet.

Bland de mål som bedöms vara omöjliga eller mycket svåra att nå upp till fram till 2020 återfinns klimatförändringar, luftkvalitet, miljögifter, övergödning, havsmiljön och skogarna. Miljömålsrådets rapport De Facto 2010 visar även att fem mål kräver större insatser.

Ett delmål som har bedöms mer positivt än tidigare är det om skydd av skogsmark fram till 2010, något som Naturskyddsföreningen delvis förklarar med regeringens beslut att använda mark från Sveaskog som bytesmark för att få skyddsvärd mark.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.