Rapport: Så undviker industrin att kommunicera plastrisker

Plast Företag i plastindustrin kommunicerar risker med sina produkter – men ytterst selektivt. Det visar en ny rapport.

Rapport: Så undviker industrin att kommunicera plastrisker
Foto: Adobe Stock

En ny rapport konstaterar miljöorganisationen Planet Tracker att de ledande företagen inom plastindustrin är ytterst selektiva med att redovisa och rapportera om plastrelaterade risker. Efter att ha studerat 8200 företag från företag i plastindustrin konstaterar organisationen att 83 procent av dokumenten inte nämner plastrelaterade risker alls. Istället lyfts främst cirkularitet som en huvudfråga. Samtidigt framträder några företag, som Unilever, Borealis, Berry Global och Uflex, som mer proaktiva vad gäller plastrisker.

I rapporten ”Exposing Plastic Risk” skriver Planet Tracker att resultaten tydligt visar en bristande diskussion om viktiga riskfrågor, inklusive plastförorening och den låga återvinningsgraden som enligt organisationen borde medföra ökade krav på de ansvariga företagen.

Rapporten visar att företagens redovisning av plastrisker i stort har ökat markant under de senaste åren. Planet Tracker skriver också att redovisningen i dag generellt håller en högre kvalitet. Samtidigt konstaterar man av de dokument som granskat, bland annat transkript från möten, att ledningsgrupper ytterst sällan diskuterar plastrelaterade risker och att företag inte visar något större intresse i att fördjupa sig i dessa frågor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.