Rapport: Fastighetsbolagen låser in utsläpp för årtionden framåt

Fastigheter En ny global rankning konstaterar att världens fastighetsbolag har ett svagt klimatengagemang. Något som kan få förödande konsekvenser då byggnaders livslängd låser in klimatutsläpp för lång tid framöver.

Rapport: Fastighetsbolagen låser in utsläpp för årtionden framåt
Stockholm under uppbyggnad. Foto: Adobe Stock

Den årliga undersökningen The 2023 Climate and Energy Benchmark visar att fastighetssektorn ur ett globalt perspektiv halkar efter i klimatomställningen. Enligt rapporten finns det fortfarande stora brister i engagemang och åtgärder bland företagen för att minska fastighetssektorns utsläpp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Rapporten, som är framtagen av World Benchmarking Alliance (WBA) och CDP, visar att en majoritet, 54 procent, av fastighetsbolagen saknar mål och planer för klimatomställning för att nå nettonoll-utsläpp. Rapporten visar också tydligt att det bara är en minoritet av de utvärderade företagen som är verkligt engagerade i klimatfrågan och att det fortfarande finns mycket arbete kvar att göra. Fastighetsbolagen visar enligt rapporten brist på åtaganden och åtgärder både inom det egna företaget och i relation till sina affärspartners och värdekedja.

Oroande trend

Enligt rapportförfattarna är det en oroande trend vi ser, särskilt med tanke på att fastighetssektorn står för en stor del av de totala växthusgasutsläppen. Val som fastighetssektorn gör i dag kommer dessutom att påverka utsläppen under årtionden framöver. Byggnaders livslängd innebär nämligen att felaktiga design-, konstruktions- och renoveringsbeslut i dag kommer att ha en långvarig påverkan på samhällets förmåga att minska utsläppen.

Att fastighetsutvecklare och byggföretag inte helt går över till att leverera energieffektiva byggnader får enligt rapporten som resultat att utsläpp låses in i byggnadssektorn under lång tid framåt. Rapportförfattarna skriver att det därför är viktigt att byggsektorn som helhet tar ett större ansvar för utsläppen från byggnader i drift.

Andrar brister som pekas ut i årets rankning handlar om byggföretagens hantering av mänskliga rättigheter. Här konstateras att vara 34 procent av de granskade företagen har publika riktlinjer för hur bolaget hanterar anställdas villkor och mänskliga rättigheter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.